Kuntien ilmastopäästöt vähenemässä

Kuntien päästöt, SYKE
Facebooktwitterlinkedin

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ennakkotietolaskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 7,4 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Tutkijoiden mukaan on oletettavaa, että osa päästöjen vähenemisestä johtui koronapandemiasta, joka esimerkiksi vähensi liikennettä.

Toisaalta kuntien päästöt ovat vähentyneet jo pidemmän aikaa. Päästöt ovat vähentyneet vuosina 2005–2020 keskimäärin 24 prosenttia.

Vuosien 2019 ja 2020 välillä eniten vähenivät sähkön käytön päästöt, -20,3 prosenttia.

Sähkön käytön päästöjä laski siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus.

Ennakkotietojen mukaan päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla.

Kuntien päästöt per asukas

Asukaskohtaisissa päästöissä eroja

 

Asukaskohtaiset päästöt laskivat kaikissa maakunnissa vuoden takaiseen verrattuna.

Kuntien ja maakuntien välillä on kuitenkin suuria eroja päästöjen jakautumisessa eri sektoreille ja niiden kehityksessä. Ennakkotietojen mukaan asukaskohtaiset päästöt ovat pienimmät eteläisissä maakunnissa.

Uusimaalla päästöt jäävät alle neljään hiilidioksidiekvivalenttitonniin asukasta kohden.

Eniten asukaskohtaisia päästöjä syntyy Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, yli 11 tonnia per asukas.

Maakuntien välillä eroja selittävät elinkeinorakenteiden, maantieteellisten ominaisuuksien, sääolosuhteiden ja kaukolämmön polttoainekäytön erot.

 

Jatkossa myös kulutusperusteiset päästöt mukaan

 

Käyttöperusteisen päästölaskennan rinnalle kehitetään tällä hetkellä kulutukseen perustuvaa päästölaskentaa, joka valmistuu vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Kulutusperusteinen laskenta perustuu kunnassa asuvien kotitalouksien energian, tavaroiden ja palvelujen kulutukseen, sekä investointeihin ja julkishallinnon kulutukseen.

Päästöjen fyysisellä syntypaikalla ei tässä tapauksessa ole merkitystä, ja laskennassa otetaan huomioon tuotteiden ja palvelujen koko tuotantoketju.

 

Kuvat: SYKE. Suomen ympäristökeskuksen päästölaskentajärjestelmä ALas kattaa kaikki Suomen kunnat ja 80 päästösektoria. Pääkuvan graafi osoittaa Suomen kuntien yhteenlaskettujen kasvihuonekaasupäästöjen jakauman vuonna 2020. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti.

Facebooktwitterlinkedin