Kymmeniä miljoonia kiertotalouden kokonaisuuteen

Facebooktwitterlinkedin

29.1.2015

EU:n uusi rahoitusinstrumentti on avaamassa Suomeen valtavan, yli 25 miljoonan euron rahoituskanavan kiertotaloushankkeille ja pilottilaitoksille.

EU:n uusi rahoitusinstrumentti Life Integrated Programme eli Life IP edistää tärkeitä ympäristötavoitteita ja kiertotaloutta aivan uudessa mittakaavassa.

Suomi jätti lokakuussa Suomen ympäristökeskus SYKEn koordinoimana ”Kohti kiertotaloutta” -hankekokonaisuuden hakemuksen Life IP:n jäteosioon.

Hanke-esitys läpäisi EU:n ensimmäisen seulan joulun kynnyksellä. Lopullinen hankesuunnitelma jätetään huhtikuussa. Jos hakemus hyväksytään, hanke käynnistyisi lokakuussa 2015 ja kestäisi seitsemän vuotta, aina vuoteen 2022 saakka.

Haettu budjetti on yli 25 miljoonaa euroa, josta EU:lta tulisi yli 15 miljoonaa.

”On tarkoitus, että yli puolet tästä rahasta menee juuri käytännön tekemisen rahoittamiseen, aluetasolle ja paikallisiin demonstraatiohankkeisiin”, kertoo SYKEn Jyri Seppälä.

Demohankkeet voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden sivuvirtojen jalostamiseen tuotteiksi, resurssitehokkaaseen rakentamiseen, ruokahävikin minimointiin tai kuluttajien neuvontapalveluihin. Hankkeessa voidaan rakentaa vaikkapa maa-ainesten tai uusiomateriaalien alueellisia kierrätyspuistoja.

Valmisteluvaiheessa on valittu viisi esimerkkialuetta kiertotaloudelle: Satakunta, Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala sekä Keski-Suomi.

Hankkeen erityistavoite on saada aikaan systeemitason muutoksia suomalaiseen jätehuoltoon ja saada ote kiertotalouden kokonaisuudesta.

”Suomessa jätehuoltoon ja materiaalitehokkuuteen on tehty paljon hankkeita, mutta irrallisesti. Kukaan ei ole katsonut kokonaisuutta. Suomen valtakunnalliset ja alueelliset jätesuunnitelmat ovat jääneet ilmaan, koska kukaan ei ole koordinoinut, että tavoitteet toteutuisivat. Life IP:n tavoitteena on koota kaikki tekeminen, mikä Suomessa liittyy tähän aihealueeseen, luoda eri hankkeiden välille tiedonvaihtoa ja muodostaa kokonaisnäkemys”, Seppälä linjaa.

SYKE on jo löytänyt Suomesta vähintään 34 miljoonan euron edestä muita aihepiiriin liittyviä hankkeita seitsemälle seuraavalle vuodelle.

”Ja niitä on tulossa vieläkin enemmän”, Seppälä lisää.

Lue lisää. >>

Facebooktwitterlinkedin