Lounais-Suomi näyttää esimerkkiä poistotekstiilin keräyksessä

Facebooktwitterlinkedin

4.3.2016

Vuoden 2016 ensimmäisestä viikosta alkaen on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n alueella kerätty kuluttajilta poistotekstiiliä yhtiön valvottuihin jätteen vastaanottokeskuksiin. Kyse on pilottikokeilusta, joka on nimetty Tekstiili 2.0:ksi. Sitä koordinoi Turun ammattikorkeakoulu yhdessä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa.

Rahoittajina ja yhteistyötahoina toimivat Turun kaupunki, Sitra ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Ekokem ja Jätelaitosyhdistys. Pilotti kestää vuoden 2016 loppuun ja sen aikana kuluttajat voivat tuoda poistotekstiilinsä ilmaiseksi keräyspisteisiin. Pilotin aikana kerätään kokemuksia ja tutkimustietoa keräyksestä ja sen taloudellisesta kannattavuudesta, poistotekstiilin koostumuksesta sekä hyödyntämismahdollisuuksista.

Poistotekstiilillä tarkoitetaan tässä pilotissa tekstiilejä, jotka eivät enää kelpaa käyttöön sellaisenaan. Niitä voidaan kuitenkin hyödyntää mekaanisesti tai kemiallisesti käsittelemällä sekä design-tuotteiden materiaalina. Pilotin kuluttajaviestinnässä painotetaankin, että keräyksen kohteena eivät ole käyttökelpoiset, myytäväksi tai lahjoitettavaksi kelpaavat tekstiilit.

Toimimme pilotissa projektikoordinaattoreina. Vastaamme pääasiassa yhdessä opiskelijoiden kanssa lajittelupaikoille tuodun tekstiilin lajittelusta ja muista pilotin käytännön järjestelyistä.

Lähdimme liikkeelle yhdellä lajittelupaikalla, mutta maaliskuun jälkeen lajittelua tulee olemaan jo kolmessa paikassa: Kaarinassa, Turussa ja Salossa.

Lajitteluperusteena käytämme jätelain etusijajärjestystä, jonka perusteella poistotekstiili lajitellaan neljään jakeeseen: sellaisenaan käyttökelpoinen, uudelleen käytettäväksi valmisteltava tekstiili, kierrätysmateriaalina hyödynnettävä ja poltettava (käyttökelvoton) tekstiili.

Lajittelun tarkoituksena on tuottaa tietoa kotitalouksien poistotekstiilin koostumuksesta ja eri jakeiden määrästä. Lajittelua tullaan muokkaamaan tarpeen mukaan, esimerkiksi mahdollisen hyödyntäjän toiveiden mukaan.

Lajitteluohjeistus ja lajittelun käytännön organisoiminen ovat vaatineet paljon viilaamista, mutta olemme päässeet hyvin liikkeelle. Kuluttajat ovat löytäneet keräyspisteemme. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana tekstiiliä on kertynyt jo noin 3 000 kiloa, vaikka viestintä ei ole ollut kovin voimakasta!

Seuraavaksi pohdimme miten muutamme lajittelua, jotta saamme paremman kuvan eri hyödynnettävistä materiaaleista. Esimerkiksi 100% puuvillan erilleen lajittelu voisi olla järkevää hyödyntäjiä ajatellen.

Keräyksen ja lajittelun ohessa olemme ehtineet myös järjestelemään tapahtumia: ensimmäinen Poistotekstiilipäivä eli ”penkomispäivä” järjestettiin 19.2. Kaarinan lajittelupisteessä. Kävijöitä oli kourallinen, joten seuraavan 18.3 Poistotekstiilipäivän viestintää ja kohderyhmää täytyy teroittaa. Tavoitteena on saada paikalle materiaalin potentiaalisia hyödyntäjiä.

Maaliskuun alussa pidetään kauppakeskus Skanssissa Tekstiilitalkoot. Kuluttajat voivat tuoda viikon kestävään keräykseen poistotekstiilejä ja heitä opastetaan tekstiilin lajittelussa ja kerrotaan pilotin tavoitteista.

Tulemme vuoden mittaan kirjoittamaan sekä tässä blogissa että omassa juttusarjassa Uusiouutiset-lehdessä, miten pilotti on edennyt.

Voit seurata Tekstiili 2.0 – pilotin etenemistä myös pilotin nettisivuilla http://www.poistotekstiili.fi/ .

Projektikoordinaattorit
Timo Mieskonen ja Essi Hillgren,
Turun ammattikorkeakoulu

Facebooktwitterlinkedin