Löydä se oikea: säpinää talouteen teollisilla symbiooseilla

Facebooktwitterlinkedin

22.4.2016

Satakunta kiertotaloudesta ja teollisista symbiooseista kiinnostunutta kokoontui Vanhalle ylioppilastalolle 13. huhtikuuta FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) -seminaariin pohtimaan yhdessä tekemistä teollisten symbioosien kautta. FISS-toimintamalli auttaa yrityksiä ja toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä. Samalla voi syntyä uutta liiketoimintaa.

”Tuolla jossain on se erityinen joku, joka voi olla sinulle juuri se oikea. Joku, jonka kanssa tekemisenne menevät hienosti yksiin ja jonka kanssa voit olla enemmän. Voi myös olla, että sinulle on olemassa useampi oikea”, juontaja Mikko Kekäläinen hehkutti. Tällä kertaa kyseessä olivat yritysmaailman synergiat henkilökohtaisten kemioiden sijaan, vaikka kevättä kohti mennäänkin.

Riskinä riippuvuus tuontiraaka-aineista

Kevyen aloituksen taustalla on vakava asia. Eurooppa on riippuvaisempi tuontiraaka-aineista kuin mikään muu talousalue: 40 prosenttia käyttämistämme raaka-aineista tuodaan muualta. Samanaikaisesti talouden synkeyden keskellä kulutamme ylenmääräisesti raaka-aineita ja tuotteita sekä tuotamme jätettä sen sijaan, että ohjaisimme sivuvirrat fiksuun raaka-aine- ja uusiokäyttöön. Uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja pitäisi saada syntymään järkevän kiertotalouden avulla eikä silmittömän kulutuksen ja tuhlauksen voimalla.

“Aktiivinen symbioosien rakentaminen ja vauhdittaminen on tuloksekasta ja tarjoaa hyvän vastineen toimintaan panostettuun julkiseen rahoitukseen nähden”, muistutti seminaarin pääpuhuja, johtaja Peter Laybourn International Synergies -yhtiöstä Iso-Britanniasta. Yhtiön kehittämä NISP (National Industrial Symbiosis Programme) on toiminut Suomen symbioosimallin esikuvana.

Etäyhteyden kautta puhuneen europarlamentikko Sirpa Pietikäisen mukaan joidenkin kriittisten raaka-aineiden kohdalla prosenttiosuus on yli 90: esimerkiksi maataloudelle elintärkeästä fosforista 97 prosenttia tuodaan Euroopan ulkopuolelta, suurin osa Venäjältä, Syyriasta, Marokosta ja Tunisiasta. Riippuvuutta tuonnista voi vähentää parantamalla resurssitehokkuutta. Kaikki Eurooppaan tuodut raaka-aineet ja tuotteet kannattaa käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Se parantaisi huoltovarmuutta mutta hyödyttäisi myös taloutta ja ympäristöä.

Pietikäinen uskoi vahvasti uusien resurssitehokkaiden bisnesmallien vauhdittavan taloutta ja tuovan kaivattuja uusia työpaikkoja muun muassa kierrätykseen, uudelleenkäyttöön, korjaukseen, vuokraukseen ja second hand -kauppaan. Parempi tuotesuunnittelu myös pidentäisi kannettavien tietokoneiden, printtereiden ja pesukoneiden käyttöikää, mikä auttaisi EU:ta vähentämään kasvihuonepäästöjä yli miljoona tonnia vuodessa.

Pitkäjänteisesti bio- ja kiertotalouden hyväksi

Teolliset symbioosit Suomessa (FISS) -toimintamalli käynnistettiin vuonna 2014 ja se on laajentunut jo alle kahdessa vuodessa seitsemään maakuntaan. Teolliset symbioosit toteuttavat käytännössä pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitetta tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden kärkimaa.

Seminaarissa sekä neuvotteleva virkamies Mika Honkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä että johtava asiantuntija Paula Eskola Motivasta nostivat esiin huolen symbiooseja tukevan toiminnan jatkumisesta. Nykyisen hankkeen rahoitus on päättymässä, mutta vuotuinen jatkorahoitus vähintään kolmen vuoden jaksolle mahdollistaisi pitkäjänteisyyden, jolloin hyvässä vauhdissa oleva työ ei keskeytyisi. Pitäisi saada aikaan entistä kunnianhimoisempia symbiooseja. Kun yhdistetään kansallisen tason toiminta ja alueellinen käytännön työ saadaan aikaan entistä enemmän tuloksia ja vaikuttavuutta.

Käytännön esimerkkejä kiertotaloudesta

Alueellinen näkökulma sai niin ikään näkyvyyttä seminaarissa, kun Posintran kehityspäällikkö Matti Herlevi esitteli Porvoon Kilpilahteen kehitteillä olevaa bio- ja kiertotalouden yrityspuistoa. Forssan ansiokasta symbioosimallia nosti esiin kansanedustaja ja Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen. Lappeenrantalaisen LCA Consultingin toimitusjohtaja Antti Niskanen esitteli puolestaan elinkaarimallinnusta ja sen etuja. Mallinnus auttaa muodostamaan kokonaisnäkemyksen ja tuottaa hyödyllistä tietoa symbioosien valintoihin, hallintaan ja kehittämiseen.

Innovatiivisesta uudesta yhteistoimintamallista ja tuotteesta puhui Paptic Oy:n liiketoimintajohtaja Esa Torniainen. Paptic kehittää puupohjaisia muovinkaltaisia tuotteita muun muassa muovikassin vaihtoehdoksi. Seminaarissa Paptic toimi inspiroivana päätöspuheenvuorona.

 

Sirpa Mustonen
Viestintäpäällikkö
Motiva

Facebooktwitterlinkedin