Maa- ja metsätalousvaliokunta muuttaisi ympäristökorvausjärjestelmää

Facebooktwitterlinkedin

23.6.2016

Tom Niemi

Eduskunta evästää hallitusta EU:n lannoitevalmisteasetukseen liittyen ja suuri valiokunta on pyytänyt asiasta lausuntoja erikoisvaliokunnilta. Maa- ja metsätalousvaliokunnan 3.6. valmistuneessa lausunnossa ei täysin allekirjoitettu EU:n komission näkemystä siitä, että uusi valmisteilla oleva asetus parantaisi orgaanisten lannoitteiden asemaa markkinoilla – ainakaan Suomessa.

 

Valiokunnan tietoon on saatettu, että Suomen kansallisen ympäristökorvausjärjestelmän vuoksi orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö viljelijän näkökulmasta ei ole järkevää. Orgaanisten lannoitevalmisteiden typestä ja fosforista usein vain pieni osa on kasveille käyttökelpoista, mutta näiden ravinteiden kokonaispitoisuudet lasketaan silti olevan kasvien käytössä. Näin estyy tuotteiden mielekäs käyttö kasvinravitsemuksen kannalta. Valiokunta muuttaisi kansallista sääntelyä tältä osin.

 

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden vapaan liikkuvuuden vuoksi raaka-aineiden laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Erityinen huoli liittyy orgaanisiin lannoitevalmisteisiin, joissa erilaisten haitta-aineiden pitoisuudet voivat nousta ongelmallisiksi. Valiokunta on havainnut käytännön osoittaneen, että esimerkiksi taimiaineiston ja lisäysmateriaalin kaupassa markkinavalvonta ei ole ollut riittävä keino varmistaa tuotteiden laatu ja turvallisuus EU:n sisämarkkinoilla. Koska jatkossa uuden lainsäädännön myötä markkinoilla voisi esiintyä enemmän laadultaan myös kyseenalaisia lannoitevalmisteita, valiokunta korostaa ankaran vastuun merkitystä kansallisessa lainsäädännössä jatkossakin turvaamaan ostajan asemaa.

 

Asian käsittely eduskunnassa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/U_19+2016.aspx

Facebooktwitterlinkedin