Maailman jätemäärä: 10 miljardia tonnia

Facebooktwitterlinkedin

17.9.2015

Maailmassa syntyvästä kokonaisjätemäärästä on nyt ensimmäistä kertaa saatu tutkimustietoon pohjautuva arvio.

Maailmassa syntyy vuosittain 7-10 miljardia tonnia jätettä. Yhdyskuntajätettä tästä on kaksi miljardia tonnia. Loppu on teollisuusjätteitä, rakennus- ja purkujätteitä sekä kaupan alalla syntyviä jätteitä.

Lisäksi kaivosteollisuus sekä maa- ja metsätalous tuottavat kukin 10–20 miljardia tonnia jätteitä ja sivutuotteita.

Jätemäärät kasvavat nopeasti. Aiemmin länsimaissa syntyi yli puolet maailman yhdyskuntajätteestä, mutta jo vuonna 2030 Aasia ottaa kyseenalaisen kärkipaikan. Vain hetkeksi, sillä Afrikka ohittaa molemmat tämän vuosisadan loppuun mennessä.

Näin toteaa tuore tutkimus, jonka julkaisivat YK:n ympäristöohjelma UNEP ja kansainvälinen jätealan katto-organisaation ISWA (International Solid Waste Association) syyskuun puolivälissä.

Raportti toteaa, että on hyvin vaikea laskea ja arvioida maailman jätemääriä, koska jätteen määritelmät ja laskenta- ja tilastointitavat vaihtelevat suuresti. UNEPin mukaan onkin luotava kansainvälisesti sovittu metodologia, raportointijärjestelmät ja mittaristo, jonka avulla jätehuollon kehitystä voi luotettavasti arvioida.

 

Maailman uusioraaka-ainevirrat valuvat Kiinaan

Raportti näyttää myös, kuinka kierrätettyjen materiaalien virrat liikkuvat maailmassa. Uusioraaka-aineet näyttävät päätyvän kaikkialta Aasiaan, lähinnä Kiinaan.

Kiinaan viedään jo 60 prosenttia maailman alumiiniromusta, 70 prosenttia keräyspaperista ja 56 prosenttia jätemuovista.

Länsimaat saavat nyt kerättyä jätteensä hyvällä prosentilla talteen, mutta näyttää siltä, että arvokkaimmat jätteet päätyvät Aasiaan uusioraaka-aineiksi.

Esimerkiksi EU-maista kerätystä 6,5 miljoonasta tonnista muovijätettä kolme miljoonaa tonnia viedään EU:n ulkopuolelle. Siitä 2,6 miljoonaa tonnia viedään juuri Kiinaan ja Hongkongiin.

Maailman maat ovat investoineet kahden vuoden aikana yhteensä 268 miljardia euroa jätteenkäsittelyyn. Tästä 76 miljardia on suunnattu yhdyskuntajätelaitoksiin. Etenkin rikkaat maat ovat tehneet investointeja. Niillä on rakennettu muun muassa jätteenpolttolaitoksia.

Investoinneista huolimatta maailmassa on yhä kolme miljardia ihmistä, joiden jätteille ei ole minkäänlaista käsittelylaitosta. Kaksi miljardia ihmistä elää paikoissa, joissa jätteitä ei edes kerätä.

Katsaus maailman jätehuollon tilanteeseen (Global Waste Management Outlook 2015) on luettavissa ja ladattavissa UNEPin sivuilla.

Facebooktwitterlinkedin