Materiaalikatselmusten avulla kilpailukykyä ja kustannussäästöjä

Facebooktwitterlinkedin

19.2.2015

Suurimmat edistysaskeleet materiaalien, energian ja muiden resurssien käytön tehostamisessa yrityksissä syntyvät yleensä investointien ja uuden teknologian käyttöönoton myötä. Kuitenkin pelkällä toiminnan tarkastelullakin voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Yksittäinen yritys voi edetä resurssitehokkuuden edistämisessä monin tavoin.

Motivan kehittämät ja ylläpitämät katselmus- ja analyysimallit tuovat resurssitehokkuuden edistämisen käytännön tasolle

Energiakatselmusten ja -analyysien avulla yritykset ovat saaneet merkittäviä säästöjä kilpailukykynsä parantamiseen. Eri toimialojen yritysten aine- ja tarvikekäyttö on keskimäärin vähintään kymmenkertainen energiakustannuksiin verrattuna. Materiaalien käytön tehostamisessa onkin todella merkittävä säästöpotentiaali yrityksille.

Motivan mallin mukainen materiaalikatselmus täydentää ja antaa lisätyökaluja myös perinteiseen tuotannon virtaustehokkuuden parantamiseen. Pitäisikin puhua resurssitehokkuusanalyysistä, jossa tarkasteltavan toimipaikan materiaalin-, energian- ja työn virtaukset määritetään alusta loppuun ja tehostamismahdollisuuksia kartoitetaan systemaattisesti. Näin eri asiantuntijoiden on sujuvaa edetä analyysityössä ja saavutettujen säästöpotentiaalien arviointi on kaikilta osin johdonmukaista.

Materiaalikatselmuksen toimintamallia on kehitetty joustavaksi
tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti eri toimialojen yrityksissä.

Ensimmäisten kymmenen valmistuneen materiaalikatselmuksen yhteenlaskettu säästöpotentiaali Suomessa on noin 7 miljoonaa euroa vuositasolla. Jos siihen lasketaan mukaan tuotantokapasiteetin noston hyödyntäminen ’lisämyyntinä’, merkitsee se yhteensä noin 70 miljoonan euron lisätuloa yrityksille. Tarkempiin toteutuneisiin yritysesimerkkeihin ja materiaalikatselmuksia tekeviin asiantuntijayrityksiin voi tutustua Motivan kotisivuilla (www.motiva.fi).

Sivuvirtojen määrän, laadun ja arvon määrittäminen antaa tulokseksi päivitetyt tiedot ja valmiudet entistä laajempaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. TEM myöntää materiaalikatselmushankkeisiin jopa 40 %:n avustustuen *.

Tommi Lehtisalo

kaavakuvio

Facebooktwitterlinkedin