Mikkelin EcoSairilasta teollisten symbioosien kasvukeskus

Facebooktwitterlinkedin

1.10.2015

Mikkeliin on rakentumassa EcoSairilaksi nimetty teollisten symbioosien kasvualue.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Metsäsairila, Etelä-Savon Energia ja Mikkelin Vesilaitos haluavat yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun, LUT:in Mikkelin-yksikön ja yrityskumppaneiden kanssa rakentaa EcoSairilasta vihreän teollisuuden kasvukeskuksen.

Se tarjoaisi yrityksille mahdollisuuksia teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen energia-, jäte- ja materiaalivirtoja hyödyntämällä.

Visiona on, että vuonna 2025 EcoSairila olisi energiaomavarainen teollisuuskylä, jonka ympäristövalvontajärjestelmät toimivat. Siellä toimisi muutama ison veturiyrityksen tuotantolaitos ja useita pienempiä yrityksiä, joiden toiminta perustuisi jätemateriaalien ja uusioraaka-aineiden hyödyntämiseen. Alueella olisi myös aktiivinen tutkimus- ja kehitysyhteisö.

EcoSairila rakentuu Metsäsairila Oy:n jätekeskuksen ympärille. Jätekeskuksen viereen rakennetaan vuoteen 2020 mennessä 45 miljoonan euron investointi, kalvosuodatukseen perustuva jätevedenpuhdistamo, joka on mitoitettu noin 60 000 asukkaan jätevesille.

Alueelle on suunnitteilla myös biokaasulaitos, joka sai vastikään ympäristöluvan. Biokaasulaitoksen hankintaprosessi on juuri käynnistymässä. Neuvotteluja on käyty esimerkiksi BioGTS:n kanssa.

”On hyvä, että ekoteollisuuspuistoja ja kiertotalouskyliä rakentuu ympäri Suomea, koska ei ole logistisesti järkevää kuljetella materiaaleja Suomen laidasta laitaan. Meidän kiertotalouskylämme erottuu muista ympäristövalvonnassa, -mittauksessa ja -monitoroinnissa”, Miksei Oy:n kehitysjohtaja Juha Kauppinen sanoo.

Alueelle sijoittuva yritys saisi ympäristöpäällikköpalvelun, mallin yrityksen ympäristöliittymästä. Järjestelmä tuottaisi yritykselle esimerkiksi tarvittavan mittaustiedon ja raportit viranomaisten vaatimaa ympäristölupatarkkailua varten.

Alkusyksystä toteutetussa yrityskyselyssä alueen yritykset suhtautuvat positiivisesti ideaan. Synergiaedut kiinnostavat.

”Etsimme nyt alueelle toimijoita, jotka voisivat hyötyä toisistaan ja alueelle rakentuvista laitoksista. Biokaasua voisi hyödyntää yritysten omassa tuotantoprosessissa vaikkapa polttoöljyn sijasta. Jätekeskuksen keräämiä uusioraaka-aineita voisi käyttää yritysten tuotannossa”, Kauppinen antaa esimerkkejä.

Alueelle on visioitu myös jonkinlaista kierrätysmateriaalien terminaalitoimintoa.

”Uusioraaka-aineiden kysyntä tuotannossa tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Siksi jätekeskuksen keräämiä jätemateriaaleja olisi hyvä varastoida tulevaa käyttöä varten”, Kauppinen sanoo.

 

Facebooktwitterlinkedin