Miljoonainvestointi jätteiden lajitteluun Ouluun

Facebooktwitterlinkedin

20.10.2016

Oulun Energia suunnittelee rakentavansa Ruskon jätekeskuksen alueelle Ouluun automaattisen jätteenlajittelulinjaston, jossa Laanilan ekovoimalaitokselle tuleva yhdyskuntajäte lajiteltaisiin ennen polttoa eri kierrätysjakeisiin.

 

Kiertotalousinvestointi voisi valmistua jo vuonna 2019

 

Automaattisen jätelajittelulinjaston hintahaarukka on tämän hetkisten arvioiden mukaan noin 15–30 miljoonaa euroa riippuen siitä, missä laajuudessa Oulun Energia tekisi lajiteltujen uusiomateriaalien jatkojalostusta.

Uusi lajittelulinja mahdollisilla materiaalien jatkoprosessoinneilla voisi olla valmiina Ruskossa jo vuonna 2019.

Aikataulu riippuu lupaprosessista ja teknologiaselvityksestä. Investointipäätös tehdään, mikäli hankkeelle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset täyttyvät.

 

Automaattinen lajittelu tehostaa materiaalien hyötykäyttöä

 

Oulun Energian lajittelujakeina voisivat olla esimerkiksi erilaiset metallit ja uusiokäyttöön soveltuvat muovit, biojäte, energiantuotantoon soveltuva muovi sekä muu polttokelpoinen materiaali.

”Suunnitelmissamme on esimerkiksi tarkastella sekajätteen joukkoon jääneen kotitalouksien biojätteen mädättämistä metaaniksi. Tätä biokaasua voidaan käyttää esimerkiksi bensiini- ja dieselkäyttöisissä autoissa tai öljyn korvaajana teollisuudessa. Koska lajittelusta saatavan biojätteen määrä on huomattavan suuri, niin tällaiset uusiutuvat energiajalosteet edistävät kansallisia uusiutuvan energian tavoitteita”, Oulun Energian energiantuotannosta vastaava liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala toteaa.

Ruskoon suunnitteilla oleva teollinen lajittelu on kustannustehokas tapa edistää kiertotaloutta koko Pohjois-Suomessa, missä jätteen kuljetusmatkat ovat pitkät. Tulevaisuudessa siellä voitaisiin lajitella automaattisesti kaikki Pohjois-Suomen jätteet.

Oulun Energia on tuottanut vuodesta 2012 lähinnä syntypaikkalajitellusta yhdyskuntajätteestä lämpöä ja sähköä Oulussa Laanilan teollisuusalueella sijaitsevalla ekovoimalaitoksella. Yhdyskuntajäte kerätään koko Pohjois-Suomen alueelta ja kuljetetaan polttoaineeksi ekovoimalaitokselle energiantuotantoon.

”Hoidamme jo nyt koko Pohjois-Suomen yhdyskuntajätteiden jalostuksen energiaksi Laanilan ekovoima-laitoksella. Automaattisen lajittelun avulla viemme jätteiden hyötykäytön aivan uudelle tasolle. Nostamme nykyisen jätetalouden todelliseksi kiertotaloudeksi, jossa tavoitteenamme on olla Euroopan huipputasolla”, Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä kertoo.

”Uskomme, että investointi avaa myös uusia yhteistyömuotoja alueen toimijoiden kanssa. Investointisuunnitelma liittyy myös yhtiömme ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, jotka tähtäävät hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2050 mennessä”, toimitusjohtaja Järvelä toteaa.

Facebooktwitterlinkedin