Keskisuomalaisten jätteiden suunta ratkeaa pian

Facebooktwitterlinkedin

31.3.2015

Keskisuomalaisten kotitalousjätteiden käsittelytavat ja -suunnat päätetään lähiaikoina.

Päätöksiä on nyt aiempaa helpompaa lähteä tekemään, sillä vuodenvaihteessa saatiin vahvistus sille, että Mustankorkea Oy on nyt sataprosenttisesti Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan kuntien omistama kuntayhtiö.

Kunnat olisivat halunneet ostaa yhtiön osakkeet Vapo Oy:ltä jo aiemmin, mutta kaupasta valitettiin. Asiaa puitiin oikeudessa kaksi ja puoli vuotta.

Lopulta Korkein hallinto-oikeus päätti juuri joulun alla 2014, ettei valittaja ollut edes valituskelpoinen. Valitus raukesi, ja Mustankorkean muuttuminen kuntayhtiöksi toteutui.

Omistajakuntien lisäksi Mustankorkean asiakkaina on kahdeksan kuntaa Jyväskylän lähiseudulla. Yhtiön toimialueella asuu noin 210 000 asukasta.

Yhtiön omistajakuntien ja asiakkaiden täytyy pikaisesti tehdä päätöksiä alueen jätehuollon tulevaisuudesta. Alueella syntyy noin 30 000 tonnia sellaista jätettä, jota ei enää vuoden 2016 alusta lähtien saa sijoittaa kaatopaikalle. Niille olisi keksittävä hyötykäyttöä.

Mustankorkea on suunnitellut aloittavansa neuvottelut yhteistyöstä lähialueiden ekovoimaloiden kanssa jätteen energiahyötykäytössä. Yhtiö on miettinyt myös biokaasulaitoksen rakentamista Jyväskylään biojätteitä varten. Linjaukset vaativat nyt omistajapäätöksiä.

”Nyt odottelemme omistajakunnilta ja Jyväskylän konsernijohdolta hyväksyntää isojen strategisten päätösten eteenpäinviemiseen. Omistajan on mietittävä myös koko Mustankorkean rooli ja se, mitä palvelutehtäviä meille annetaan jatkossa jätteenkäsittelyn lisäksi”, Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen kertoo.

”Uskon, että päätökset tehdään pian. Ensi vuoden alku tulee pian ja olisi päästävä neuvottelemaan ja sopimaan jatkosta”, Martikainen sanoo.

Kuntaomistajien on tehtävä lähiaikoina päätös myös jätehuoltoviranomaisen perustamisesta.

Mustankorkea Oy on tietoisesti tehnyt nyt linjauksen, ettei se enää toimi aktiivisesti markkinoilla, mutta tarjoaa jätehuoltopalveluja pyydettäessä myös yrityksille.

”Olemme pyrkineet näin varmistamaan, ettemme vaaranna sidosyksikköasemaamme, vaan kunnat voivat antaa jätehuollon lakisääteiset palvelunsa meidän hoidettavaksemme”, Martikainen perustelee.

Omistajakuvioiden selvittyä Mustankorkea Oy liittyi helmikuussa Jätelaitosyhdistys JLY ry:n jäseneksi.

Facebooktwitterlinkedin