Miten käy akkuasetuksen?

Akut
Facebooktwitterlinkedin

Akkujen valmistajat ja maahantuojat odottavat lisätietoja siitä, millaiseksi EU-komission ehdottama uusi akkuasetus lopulta muotoutuu.

EU pyrkii vastaamaan asetuksella paineisiin, joita sähköautojen yleistyminen ja muu sähköistyminen aiheuttavat akkumateriaalien kestävälle käytölle ja kierrätykselle. Asetuksen tavoitteena on edistää EU:n sisämarkkinoiden toimintaa, kiertotaloutta ja ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä akkujen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Komission akkuasetusehdotus tuli jo vuosi sitten joulukuussa. Alun perin sitä olisi pitänyt alkaa soveltaa jo ensi vuoden alusta, mutta valmistelu on venynyt.

 

Muutokset mahdollisia

Euroopan parlamentti äänestää asetusluonnoksesta todennäköisesti alkuvuodesta. Jäsenmaat ovat hioneet muotoiluja läpi syksyn. Joulukuullekin on kalenteroitu neuvotteluja.

”Korostan, että isotkin muutokset komission asetusehdotukseen ovat vielä mahdollisia”, sanoo Jouni Nissinen, joka siirtyi syyskuussa 2020 ympäristöministeriön erityisasiantuntijaksi. Hän kertoi akkuasetusvalmistelusta Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan järjestämässä Tuottajavastuuiltapäivässä marraskuussa.

 

Akkupassi ja kierrätysvelvoite

Alkuperäisessä ehdotuksessa irtoakkujen keräysaste olisi noussut nykyisestä 45 prosentista 65 prosenttiin vuonna 2025 ja 70 prosenttiin vuonna 2030.

Tietyille vihreässä siirtymässä tarvittaville metalleille tulisi omat kierrätystavoitteensa. Esimerkiksi litiumioniakuista olisi alustavan ehdotuksen mukaan saatava talteen 90 prosenttia koboltista, nikkelistä, litiumista ja kuparista vuonna 2025 ja 95 prosenttia vuonna 2030. Lyijyakuista olisi saatava talteen 90–95 prosenttia lyijystä. Uusien akkujen tulee myös sisältää tietty määrä jätteestä talteen otettuja materiaaleja.

Akut on merkittävä pysyvillä QR-koodeilla. Isoilta akuilta vaadittaisiin myös akkupassia.

Uusi sääntely kattaisi irtoakut, auton akut, sähköajoneuvojen akut ja teollisuusakut. Myös keveiden ajoneuvojen kuten sähköpotkulautojen akut olisivat lainsäädännön piirissä.

”Keskusteluissa on ollut, pyritäänkö akkumateriaaleissa suljettuihin kiertoihin vai sallittaisiinko, että akuista talteen otetut kierrätysmateriaalit käytettäisiin esimerkiksi muissakin elektroniikkalaitteissa. Tämä on vielä selkiytymättä”, arvioi Nissinen.

Kuva: Scanstockphoto.

 

Facebooktwitterlinkedin