Materiaalit kiertoon – mutta miten?

Facebooktwitterlinkedin

Kiertotalous muuttaa liike-elämää ja ansaintamalleja. Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden ja materiaalien yhteisomistukseen, vuokraamiseen ja lainaamiseen. Olennainen osa kiertotaloutta on erilaisten materiaalien ja nykyisen jätteen hyödyntäminen uudelleen. Tavoitteet materiaalien uusiokäyttöön ovat sekä kansallisia että kansainvälisiä, ja ne näkyvät myös alueellisessa päätöksenteossa.

Pelkkä aikomus ja tavoitteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan syvempää ymmärrystä sekä konkreettisia keinoja uusiokäytön toteuttamiseen. Tiedon ja työkalujen puuttuessa käyttökelpoista materiaalia menee jatkuvasti hukkaan. Neitseellisiä luonnonvaroja käytetään, vaikka parempi ja kustannustehokkaampi vaihtoehtokin olisi.

 

Hyvistä ideoista käytäntöön

Parhaat oivallukset syntyvät usein eri tahojen yhteistyössä ja erilaisia kokemuksia hyödyntämällä. Miten helpoksi tai vaikeaksi esimerkiksi teollisuuden asiantuntijat kokevat materiaalien hyödyntämisen? Tiedetäänkö naapurin toiminnasta riittävästi, jotta yhteistyötä ja teollisia symbiooseja pystytään rakentamaan molempia osapuolia kannattavasti?

Käymme jatkuvaa materiaaleihin ja jätteisiin liittyvää keskustelua tutkimus- ja suunnitteluhankkeita toteuttavien tahojen kanssa. Huomattuamme materiaalien hyödyntämisessä koetut haasteet tiedon hallinnassa ja tiedonkulussa, ideoimme tarpeeseen visuaalisen sovelluksen, jota pilotoimme onnistuneesti Lappeenrannan alueella. Lopputuloksena syntyi uusi tuote Flow2Map.

 

Konkreettinen työkalu

Mallin avulla pystymme osoittamaan karttapohjalla sekä nykyisten jätteiden ja materiaalien synnyn ja sijainnin että niiden hyötykäytön mahdollisuudet. Samalla edistetään eri toimijoiden tiedon kulkua ja yhteistyötä, oli kyse sitten materiaalin tuottajasta tai käyttäjästä.

Mallia on Suomessa jo hyödynnetty muun muassa sivukivivirtojen ohjaamiseksi hyötykäyttöön sekä alueellisten viherbiomassojen kartoittamiseksi biopolttoainetuotantoon. Lisäksi se on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta, ja keskusteluja käyttöönotosta on käyty esimerkiksi Tanskassa. Esittelimme tuotteen keväällä 2017 Yhdyskuntatekniikan messuilla, jossa se sai loistavan vastaanoton ja 3. sijan uutuustuotekilpailun yleisöäänestyksessä. Äänestäjien kommenteissa mallia kuvattiin seuraavasti: selkeä, kiinnostava aihe ja tulevaisuudessa tärkeä, nerokas malli, monipuolinen ja mahdollistava, tekee teolliset symbioosit oikeasti mahdollisiksi.

 

Venla Viskari

Ramboll

Kirjoittaja toimii konsulttiyritys Rambollissa suunnittelijana. Hän vastaa mm. Flow2Mapin kehittämisestä ja on toteuttanut opinnäytetyönään työkalun pilotointiin liittyvän kehittämishankkeen.

Facebooktwitterlinkedin