Miten kykenemme tuottamaan ratkaisun, jolla on todellista arvoa?

Facebooktwitterlinkedin

13.4.2015

Toimittajan ja asiakkaan yhteistyö: Tuotteet ja palvelut yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Asiakastarpeiden tunnistaminen ei aina ole helppoa. Asiakkaalla ja toimittajalla voi olla erilainen näkemys mitä tavoitellaan. Toimittajalla voi myös olla jo etukäteen valmis ratkaisu mielessään, asiakasta ei aina ehditä tai edes muisteta kuunnella. Parempi ratkaisu saattaisi kuitenkin syntyä, jos määriteltäisiin vaatimustaso, kehitettäisiin ja toteutettaisiin ratkaisu asiakkaan tarpeisiin alusta alkaen yhdessä. Yhteistyö jatkuisi aina siihen saakka, että varmistutaan ratkaisun käytännön toimivuudesta.

Yritysten keskinäinen yhteistyö: Kiertotaloudessa materiaalivirtoja hyödynnetään tehokkaasti ja ajatuksella. Teollisten symbioosien avulla yritysten on mahdollista tehostaa keskinäisten resurssien hyödyntämistä ja sulkea ainekiertoja. Yritykset voivat yhteistyöllä tuottaa lisäarvoa hyödyntämällä toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamisia ja palveluita. Tämä mahdollisuus ei rajoitu saman toimialan yrityksiin, yhteiskehittämistä tehdään yli toimiala- ja sektorirajojen.

Yritysten ja asiantuntijoiden yhteistyö: Teollisten symbioosien muodostamisessa hyödynnetään asiantuntijayhteistyötä. Symbioosien muodostamisen esteenä voi olla esimerkiksi jokin teknologinen haaste, jota varten tarvitaan asiantuntijoiden apua. Asiantuntijat tuovat symbioosin toteuttamiseen osaamistaan. Yhteiskehittämisellä kyetään ratkaisemaan symbioosien muodostamiseen liittyviä haasteita.

Elinkaariajattelu – laaja-alainen yhteistyö: Ympäristönäkökohtien huomioiminen tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa edellyttää yhteistyötä niin yritysten kuin eri alojen asiantuntijoiden kesken. Ekosuunnittelulla on tärkeätä tutkia kokonaisuuksia, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin menetellen saadaan ote tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin.

Yhteiskehittäminen: Ratkaisujen yhteiskehitys on palveluiden ja tuotteiden kehittämistä lisäarvoa tuottaviksi kokonaisratkaisuiksi yhdessä kumppaneiden kanssa. Tällä tavalla toimimalla yritykset voivat kehittää ratkaisuja, jotka vastaavat paremmin markkinoiden tuleviin tarpeisiin.

Tulevaisuutta rakennetaan yhdistelemällä asioita ennakkoluulottomasti: Toimiva ratkaisu syntyy yhteistyön tuloksena. Toimimalla ja kehittämällä asioita yhdessä on mahdollista luoda kokonaisuus, joka on enemmän kuin vain osiensa summa.

http://www.tuoreverkosto.fi/
http://teollisetsymbioosit.fi/
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/

Riitta Lempiäinen
TUORE verkoston koordinaattori
Motiva
riitta.lempiainen@motiva.fi

Facebooktwitterlinkedin