Muovijätteiden dumppaus Aasiaan vaikeutuu

Facebooktwitterlinkedin

Länsimaat eivät pian enää voi dumpata sekalaista muovijätettään Kaakkois-Aasian köyhien valtioiden murheeksi. Perjantaina 10.5.2019 päättynyt YK:n superkokous päätti tiukentaa rajat ylittävien muovijätesiirtojen valvontaa. Baselin sopimuksen kokouksen osapuolet sopivat myös toimista, joilla rajoitetaan sekalaisen muovijätteen vientiä EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle.

Uusiouutiset on kertonut, että sen jälkeen kun Kiina laittoi rajat kiinni muovijätteiltä, monet länsimaat ovat kuljettaneet jätteitään esimerkiksi Malesiaan ja muihin Kaakkois-Aasian maihin sekä Afrikkaan. Näissä maissa jätehuoltoinfrastruktuurin taso on usein heikko. Suuri osa jätteistä vuotaa käsittelypaikoilta ympäristöön ja mereen.

YK:n kokous haluaa varmistaa muovijätteen asianmukaisen käsittelyn ja vähentämään muovijätteen kulkeutumista meriin estämällä muovijätekuljetukset maihin, joilla ei ole kapasiteettia niiden käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Kokous hyväksyi myös rajoituksia tukevan kumppanuusohjelman, jonka avulla maat voivat parantaa yhteistyötään muovijäteongelman ratkaisemisessa.

Kokouksessa saatiin myös väliaikaisesti hyväksyttyä uudistetut sähkö- ja elektroniikkaromua koskevat tekniset ohjeet. Ohjeilla pyritään selventämään, milloin sähkö- ja elektroniikkalaite katsotaan jätteeksi ja milloin kyse on korjattavasta laitteesta. Ohje auttaa kehitysmaiden viranomaisia tunnistamaan, milloin kyseessä on yritys tuoda laittomasti maahan sähkö- ja elektroniikkaromua. Koska ohjeessa on edelleen tulkinnanvaraisia kohtia, ohjeen työstämistä jatketaan asiantuntijaryhmässä.

 

Haitta-aineille rajoituksia

Tukholman sopimuksen kokouksessa sovittiin kahden ihmiselle ja ympäristölle erittäin haitallisen pysyvän orgaanisen yhdisteen (ns. POP-yhdisteen) valmistuksen ja käytön lopettamisesta maailmanlaajuisesti. Torjunta-aineena käytetty dikofoli kiellettiin kokonaan. Perfluorattuihin kemikaaleihin kuuluvia PFOA-yhdisteitä rajoitettiin voimakkaasti niin, että kaiken käytön ja valmistuksen pitäisi loppua vuoteen 2025 mennessä. PFOA-yhdisteiden käyttö ja päästöt liittyvät erityisesti sammutusvaahtoihin ja fluorattujen polymeerien tuotantoon.

Rotterdamin yleissopimuksen osalta saavutettiin EU:n pitkäaikainen neuvottelutavoite, kun tämän haitallisten kemikaalien vientiä säätelevän sopimuksen yhteyteen perustettiin usean vuoden neuvottelujen jälkeen sopimuksen valvontamekanismi.

Linkki englanninkieliseen sopimustiedotteeseen.

 

Kuva: Scanstockphoto. Muovijätettä kuljetettiin ennen tiuhaan tahtiin Euroopasta Hongkongin satamaan ja Kiinaan, kunnes Kiina ilmoitti ottavansa vastaan vain uusiomuoviksi kelpaavia materiaaleja. Sen jälkeen muovijäte on etsinyt satamaa Kaakkois-Aasiasta ja Afrikasta.

Facebooktwitterlinkedin