MUOVISTA suomalaista yhteistyötä

Facebooktwitterlinkedin

Kuinka muovit saataisiin kierrätettyä nykyistä paremmin? Miten taataan, että kerätyille muovijätteille ja muovipakkauksille löytyy uusioraaka-ainekäyttöä? Miten uusiomuoveille synnytettäisiin kysyntää teollisuudessa, jottei muoveja kerätä turhaan? Kuinka saataisiin talteen mahdollisimman laadukasta ja uusiokäyttöön kelpaavaa materiaalia?

Näitä kysymyksiä ja innovatiivisia vastauksia pohtii uusi suomalainen MUOVISTA-aloite.

Suunniteltu ainutlaatuisen laaja yhteistyö on kuntien jätelaitoksia edustavan Suomen Kiertovoima ry:n eli KIVOn aloite, johon mukaan toivotaan niin teollisuutta kuin muitakin kiertotaloustoimijoita. Tavoitteena on löytää keräysmuoville käyttökohteita ja edetä kohti taloudellisesti kannattavia uusioraaka-ainemarkkinoita. KIVO julkisti aloitteen marraskuun lopussa pidetyillä Suomen ensimmäisillä Kiertovoimapäivillä.

 

Keräys ei takaa kierrätystä

”Kiertotalous ja siihen liittyvä lainsäädäntö tuovat yhä tiukentuvia kierrätystavoitteita. Pelkkä keräys ja kuljetus eivät kuitenkaan takaa kierrätystä, vaan uusioraaka-aineille on oltava ottajia ja markkinat. Haluamme yhteistyöhön mukaan koko arvoketjun, alkupäästä eli tuotannosta ja valmistavasta teollisuudesta lähtien”, KIVOn toimitusjohtaja Riku Eksymä taustoittaa.

Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Sitran, Fortumin, Wärtsilän, Dimeccin, Suomen Uusiomuovin, Ringin ja poliittisten päättäjien kanssa. KIVO ja tuottajat tuovat kansalaiset talkoisiin mukaan. KIVO edustaa kuntien jätelaitoksia, jotka vastaavat 5,3 miljoonan suomalaisen jätehuollosta.

”Yksin emme voi saada tätä ideaa lentämään, koska toimimme yhdyskuntajätehuollon parissa, ja yhdyskuntajätteet ovat vain pieni siivu kokonaisjätevirrasta. Mutta kuntien jätelaitokset voivat toimia alustana, tuoda toimijoita yhteen ja fasilitoida toimintaa, josta poikisi aina uusia innovaatioita ja ratkaisuja”, Eksymä perustelee.

Hän muistuttaa, että Suomessa on jo lähtenyt liikkeelle monta hienoa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöaloitetta, joilla tehostetaan erilaisten jätejakeiden ja hukkamateriaalien hyödyntämistä.

 

Koko arvoketju tarvitaan

Koko arvoketjun yhteentuovaa aloitetta on tuoreeltaan kiitelty hyväksi ideaksi.

”Nyt arvoketju on pirstaloitunut, joten koko arvoketjun laajuista yhteistyötä tarvitaan”, sanoo Fortumin kiertotalousliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

Hänen mukaansa keskeisessä osassa ratkaisujen tekemisessä ovat ensiksikin mahdollistava ja ohjaava regulaatio, toiseksi teknologia, jolla saadaan parempia tuotteita, ja kolmanneksi innovointi, joka mahdollistaa koko arvoketjun kattavat ratkaisut.

 

Muovin arvo talteen

Myös Sitran kiertotalousjohtaja Kari Herlevin mukaan muovin arvon menetys on suuri ongelma, joka pitää ratkaista.

”Meiltä puuttuu vielä kokonaiskäsitys kiertotaloudesta muovien osalta. Tarvitsemme kansallista näkökulmaa, strategiaa ja toimenpideohjelmaa”, Herlevi peräänkuuluttaa.

Sitra on Herlevin mukaan valmis rahoittamaan hyviä yksityisiä ja julkisia hankkeita ja niiden yhdistelmiä, joilla kiertotaloutta saataisiin eteenpäin.

”Konsortiot ovat sellainen malli, jolla muoviongelmaakin kannattaa lähestyä”, kannustaa Herlevi.

Facebooktwitterlinkedin