Muovit kiertoon

Facebooktwitterlinkedin

3.5.2016

Lieksaan yritystoimintaa aloitteleva Pohjanmaan Muovikierrätys aikoo pistää maatilojen muovien kierrätyksen täysin uudelle tasolle.

Yritys hakee maatilojen paali- ja aumamuovit ilmaiseksi ja voi jopa maksaa niistä, jos niistä on eritelty narut ja verkot.

Muovia kerätään koko Suomen alueelta yhteensä 9 000 tonnia vuodessa. Näistä kolmasosa käsitellään Lieksaan kesäkuussa valmistuvalla laitoksella ja loput Laihiaan tulevalla laitoksella. Muovit pestään, murskataan ja granuloidaan uudelleen muovirakeiksi.

 

Maatilojen muoviongelmaan ratkaisu?

Maatilojen muoveista vain osa on päätynyt keräykseen korkeiden käsittelymaksujen takia. Muovia varastoidaan tilojen pihoilla jopa vuosia, mikä aiheuttaa sotkuisen yleisnäkymän. Jotkut ovat myös polttaneet muoveja tai pahimmillaan jättäneet muovit luontoon.

Muovijätettä syntyy tiloilla paljon, sillä suurin osa heinästä säilötään muovin avulla. Arviolta Suomen maatiloilla syntyy 12 000 tonnia muovijätettä, joista suurin osa on paali- ja aumamuovia.

Mikäli Pohjanmaan Muovikierrätys onnistuu tavoitteissaan kehittää koko Suomen kattava maatalousmuovin keräysjärjestelmä, voidaan vuosikausia kestänyt ongelma saada ratkaistuksi.

Yrityksen lupaus hakea muovit ilmaiseksi tai jopa maksua vastaan on uponnut muihinkin kuin maatiloihin. Jopa yrityksiltä on alkanut tulla yhteydenottoja niiden pakkausmuovien vastaanottamiseksi.

Tuotantojohtaja Eino Järvisen mukaan osa yritysten tarjoamista muoveista on voitu ottaa vastaan. Vastaanotettavan muovin tulee olla PE-muovia. Muovin likaisuus ei haittaa, sillä se pestään prosessissa, mutta naruja, verkkoja tai muita isompia partikkeleita ei muovien seassa saisi olla. Muoveista on maksettu tapauskohtaisesti 0─20 euron väliltä. Maksun saaminen kannustaa maatiloja keräämään muovit siististi. Puhdas muovi on paras raaka-aine.

 

Jätteestä raaka-aineeksi

Tällä hetkellä suurin osa Suomessa kerätystä maatalousmuovista paalataan ja lähetetään Aasiaan, jossa se kierrätetään uudelleen muovin raaka-aineeksi. Kierrätetystä muovista tehdään muun muassa leluja ja komponentteja.

Osa muovista poltetaan kotimaassa. Kansantaloudellisesta näkökulmasta jätteiden hyödyntäminen kotimaassa on järkevää. Se luo työpaikkoja ja lisää verotuloja.

Pohjanmaan muovikierrätys esimerkiksi rekrytoi parhaillaan Lieksaan 12 henkeä kolmivuorotyöhön. Laihian laitos taas työllistäisi 20 henkeä. Lisäksi logistiikka luo välillisiä työpaikkoja.

Yrityksen liikeidea on hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Vanha tuote kierrätetään uusiokäyttöön raaka-aineena, jolloin siitä voidaan valmistaa jälleen uusia tuotteita. Neitseellisten raaka-aineiden hinnan kallistuessa ja kierrätysteknologian kehittyessä alkaa avautumaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja voidaan kehittää parempia kierrätysjärjestelmiä. Markkinavoimat toimivat säätelyä tehokkaammin, sillä aina löytyy tahoja, jotka eivät välitä noudattaa säädöksiä. Tästä todisteena on pullojen ja metallien kierrätys, mikä toimii moitteettomasti.

 

Niina Huikuri,
yritysasiantuntija,
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy,
Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit -hanke

Facebooktwitterlinkedin