Näin käy, kun akku joutuu hydraulipuristimeen – Väärin lajiteltu litiumakku voi aiheuttaa räjähdysmäisen tulipalon

Kuva: Sumi. Orimattilan räjähdyskokeessa erilaiset litiumakut syttyivät tuleen hydraulisessa puristimessa.
Facebooktwitterlinkedin

Väärin lajitellut akut aiheuttavat Suomessa vuosittain kymmeniä räjähdysmäisiä tulipaloja jätehuollon eri vaiheissa.

Käytöstä poistettu litiumioniakku voi herätä henkiin ”zombiakkuja”, jos se on lajiteltu väärän jätteen sekaan ja jos se on vahingoittunut vaikkapa jätteenkeräysautossa puristuksissa.

Zombiakun räjähdysmäisestä tulipalosta saatiin aavistus osana Zombiakku-viestintäkampanjaa.

YouTubesta tuttu Hydraulic Press Channel puristi ja räjäytti litiumioniakkuja turvallisissa olosuhteissa Orimattilassa sijaitsevalla sorakuopalla ja demonstroi väärin lajitellun litiumioniakun räjähdysalttiutta.

Katso videolta, miten litiumioniakut räjähtävät.

Orimattilan räjähdyskokeessa erilaiset litiumakut syttyivät tuleen hydraulisessa puristimessa.

Ei pakkausjätteen sekaan

”Kuten täällä sorakuopalla näimme, väärin lajiteltu akku tai paristo voi aiheuttaa merkittävän vaaratilanteen pakkausjätteen seassa. Pakkausjätteen keräyksessä ja kuljetuksissa käytetään pakkaavia jäteautoja ja puristimia, jotka vastaavat Hydraulic Pressin soramontulla simuloimia tilanteita, joissa akku vääntyy tai muuten vaurioituu”, toimitusjohtaja Mika Surakka Sumi Oy:stä kertoo.

Litiumakkuja on monessa kodin ja arjen laitteessa: puhelimissa, läppäreissä, sähköhammasharjoissa, sähköpyörissä ja porakoneissa.

Kun laite tulee käyttöikänsä päähän, oikeaan lajitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Sähkölaitteet, paristot ja akut voi palauttaa helposti maksutta kaikkiin niitä myyviin kauppoihin tai muualle niille järjestettyyn keräykseen.

Jos akkua ei saa irti laitteesta, laitteen voi palauttaa akkuineen sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräykseen. Katso lisäohjeita täältä.

Jätehuollossa on vaaratilanteita viikoittain

Väärin lajitellut litiumioniakut ja litiumparistot aiheuttavat Suomessa vuosittain useita kymmeniä räjähdysmäisiä tulipaloja ja muita vaaratilanteita.

Pelastusviranomaiset ovat rekisteröineet ainakin 22 zombiakkujen eli väärin käsiteltyjen akkujen ja paristojen aiheuttamaa tulipaloa viimeisen 15 kuukauden aikana. Tämä käy ilmi Zombiakku-kampanjaa varten tehdystä selvityksestä. Lisäksi viranomaisrekisteristä puuttuu lukematon määrä läheltä piti -tilanteita, joissa ei ole tarvittu pelastuslaitosta.

Kuluttajan tekemä väärä lajittelu kostautuu jätehuoltoketjussa. Se voi aiheuttaa vaaraa esimerkiksi jätehuollon työntekijöille.

Litiumakuista aiheutuu viikoittain vaaratilanteita, etenkin muovi-, kartonki- ja pahvipakkausten käsittelyssä.

Akkuja löytyy esimerkiksi jäteastioista. On käynyt niin, että kun jäteastiaa on tyhjennetty, akku on räjähtänyt ja syttynyt tuleen. Pahimmassa tapauksessa sekä jäteastia, pakkaava jäteauto että koko kiinteistö olisivat voineet palaa.

Fortum Recycling & Wasten health, safetey and security manager Janne Pekkala kertoo, että väärin lajiteltuja litiumakkuja löytyy valitettavan usein Riihimäen muovijalostamolle kierrätettäväksi tuotujen kotitalousmuovipakkausten joukosta.

”Riski niiden aiheuttamiin tulipaloihin ja vaaratilanteisiin on todellinen, vaikka jalostamon prosessit on suunniteltu paloturvallisuus huomioiden ja alueella on automaattiset sammutusjärjestelmät sekä oma tehdaspalokunta. Litiumioniakku voi vioittua ja syttyä palamaan missä tahansa kohtaa toimitusketjua ja käsittely- tai prosessivaihetta. Litiumioniakun sammuttaminen on hyvin haastavaa ja vaikka palo saadaan sammutettua, se voi helposti syttyä uudelleen.”

15 kumppania kampanjassa

Räjähdysdemonstraatio on osa Zombiakku-viestintäkampanjaa, jossa alan asiantuntijaorganisaatiot kampanjoivat yhdessä paristojen ja akkujen turvallisen kierrätyksen puolesta.

Alan asiantuntijaorganisaatiot ovat keränneet vaaratilanteiden varalle jokaiselle hyödylliset toimintaohjeet, jotka löytyvät Zombiakku-kampanjan verkkosivuilta: zombiakku.fi

Vuoden 2023 kampanjan päärahoittajat ovat paristojen ja akkujen kierrätystä Suomessa organisoiva yleishyödyllinen tuottajayhteisö Recser Oy, yleishyödyllinen pakkaustuottajayhteisö Sumi Oy ja muovipakkausten kierrättäjä Fortum Waste Solutions Oy.

Muut rahoittajat ovat yleishyödyllinen pakkaustuottajayhteisö Suomen Pakkaustuottajat Oy, SER-kierrätys (sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt), julkista jätehuoltoa ja kuntien kierrätyslaitoksia edustava Suomen Kiertovoima KIVO ry, suomalaisia kierrätysalan yrityksiä edustava Kierrätysteollisuus ry sekä Suomen Romukauppiaiden Liitto ry.

Kampanjaa ovat olleet toteuttamassa myös sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Kaupan liitto, Päivittäistavarakauppa ry PTY ja Finanssiala ry. Asiantuntijatahoina mukana ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Suomen pelastusalan keskusjärjestö ry (SPEK) ja Kuluttajaliitto.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Sumi. Orimattilan räjähdyskokeessa erilaiset litiumakut syttyivät tuleen hydraulisessa puristimessa.

Facebooktwitterlinkedin