Pakkauslaakso vie huipulle

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Stora Enso/ Tuukka Koski. Stora Enso on yksi pakkauslaakson toimijoista. Suomi on merkittävä globaali toimija etenkin korkealuokkaisissa kuitupakkauksissa.

 

Julkaistaan Uusiouutisten juhlanumerossa 4/17 31.5.2017.

 

Suomalaiset pakkausalan toimijat perustavat pakkauslaakson. Näin Suomen pakkausekosysteemi nousee maailman ykköseksi luomaan asiakkailleen lisäarvoa.

Lauri Lehtinen

Kaliforniassa on Silicon Valley. Suomessa pian pakkauslaakso.

”Yhteenliittymässä on mukana tällä hetkellä noin 40 yritystä. Pakkauslaaksoa koordinoi Pöyry yhteistyössä Suomen Pakkausyhdistyksen kanssa. Mukana on materiaali- ja laitevalmistajia, brändien omistajia sekä innovatiivisia pk-yrityksiä pakkausalan eri sektoreilta”, sanoo johtaja Petri Vasara Pöyryltä.

Pöyry tukee ekosysteemin jäseniä rahoituksen hakemisessa tutkimus- ja kansainvälistymisprojekteille.

Pakkauslaakson jäsenet saavat koottua tietoa markkinoista, kuluttajista ja trendeistä, mikä auttaa yrityksiä myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Pakkauslaakson jäsenet saavat käyttöönsä myös tietokannan suomalaisesta pakkaus- ja materiaalitutkimuksesta ja konkreettisesta uusien teknologioiden hyödyntämisestä. Pakkauslaakso on lisäksi väylä vaikuttaa suomalaisiin rahoittajiin, kuten Tekes, Sitra ja Finpro, sekä julkisiin toimijoihin.

Pakkauslaakso laajentaa pakkausalan yhteistyötä yli materiaali- ja teknologiarajojen. Tavoitteena on myös rakentaa osaamisalueita toisiinsa liittävä ja kansainvälisesti kytketty virtuaalinen kokonaisuus, joka muuttuu fyysiseksi.

Muiksi tavoitteiksi on asetettu muiden muassa luoda suomalaisia, omaperäisiä kokonaisratkaisuja niin, että ne toimivat markkinalähtöisesti. Lisäksi tarkoitus on parantaa pakkausalan tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja tiedonsiirtoa.

 

Vientiä ja kierrätystä

Vasara kertoo, että projektin päämääränä on tukea pakkausalan kasvua kansainvälisesti. Tähtäin on Suomen rajojen ulkopuolella. Tuloksien pitää johtaa vientiin globaaleille markkinoille. Vuonna 2014 Suomen pakkausteollisuuden tuotannon arvo ylsi 1,7 miljardiin euroon, ja viennin osuus koko tuotannosta oli 70 %. Erityisesti korkealuokkaisissa kuitupakkauksissa Suomi on hyvin merkittävä toimija globaaleilla markkinoilla.

Suomen metsäteollisuus, pakkaajat, innovatiiviset pk-yritykset, Internet of Things -yritykset, ohjelmistokehitys sekä turvaohjelmistot valjastetaan yhdessä pakkauksen digitalisaation ja materiaalikehityksen yhteistyöhön. Pakkauksilla on 670 miljardin dollarin markkinat maailmanlaajuisesti.

Kiertotalous on olennainen ja tärkeä osa Pakkauslaaksoa. Kiertotalous vaatii toimiakseen kytkennän biotalouteen, minkä juuri Pakkauslaakso yhtenä Tekesin rahoittamista neljästä biotalouden ekosysteemistä pystyy erinomaisesti tarjoamaan. Biokiertotalous avaa realistiset kasvumahdollisuudet Suomelle niin pakkausalalla kuin laajemminkin.

Facebooktwitterlinkedin