Paras pitchaus: Pelastamme maailman

Facebooktwitterlinkedin

Kasvatuslaatikko palveluna. Uudelleenkäytettäviä panttirasioita. Soijamaidon sivutuotteista lannoitteita. Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun finalistiyritykset muuttavat maailmaa entistä kestävämpään suuntaan ja tekevät siitä bisnestä.

Kasvu Open -sparrauskilpailun Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun finalistiyritykset on valittu. Maksuttomaan sparraukseen pääsee mukaan 15 yritystä. Ensimmäinen sparrauspäivä järjestettiin 10.6.2020. Toinen on luvassa elokuussa.

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun tuomaristo arvioi yritysten markkinapotentiaalia, tiimiä, kasvukykyä ja näyttöjä.

”Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulle hakeneet yritykset ovat toimialasta riippumatta yrityksiä, jotka uudistavat omalla alallaan vanhoja toimintamalleja”, kiittää biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon projektipäällikkö Merja Rehn.

 

Kiertotalouden kasvupolulle valitut yritykset

 

Aisti Corporation Oy

Aisti Corporation tuo luonnollisia ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja nykyaikaisen rakentamisen tarpeisiin. Innovaatio perustuu puukuidun hyödyntämiseen. Päätuotteena ovat akustiikkalevyt.

”Haluamme edistää laadukasta ja kestävää rakentamista, ja sitä kautta työyhteisöjen ja ihmisten hyvinvointia”, sanoo toimitusjohtaja Mikko Paananen.

Yrityksen kasvutavoite on, että liikevaihto olisi 10 vuoden päästä jo 100 miljoonaa euroa.

Biovaaka Oy

Biovaaka-palvelujärjestelmä auttaa ammattikeittiöitä ruokahävikin vähentämisessä automatisoidulla mittaus- ja seurantajärjestelmällä. Se avulla voi seurata automaattisesti sekä ravintolaympäristössä ruokailun yhteydessä syntyvää että ammattikeittiöiden eri prosesseissa syntyvää ruokahävikkiä. Tavoitteena on ohjata kuluttajia toimimaan vastuullisesti ja minimoimaan pois heitetyn ruoan määrä vaikuttamalla palautteen avulla kuluttajien ajattelumalleihin ja käyttäytymiseen. Ravintolat ja ammattikeittiöt puolestaan saavat luotettavaa mittaustietoa syntyvän ruokahävikin määrästä. Ne pystyvät tiedon avulla kehittämään liiketoimintaansa sekä saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä vähentyneen hävikkiruoan lisäksi henkilöstökuluissa.

”Visiomme on olla johtava ja innovatiivisin ruokahävikin mittaamisen ja seurannan sekä hävikin vähentämisen mahdollistavien palveluiden tuottaja Euroopassa vuonna 2025”, sanovat Laura Järvinen ja Jukka Hänninen.

Yritys aikoo laajentua Pohjoismaihin ja muualle EU:iin vuosina 2021–2022.

www.biovaaka.fi

 

Blokgarden

Blokgarden on muuttamassa ruoan kaupunkiviljelyä helpommaksi. Yritys myy kausittaista tilauspalvelua, kasvatusblokkia. Keväällä asiakas saa valmiin kasvatuslaatikon taimineen. Kesällä yrityksen puutarhurit auttavat mobiilisovelluksella kasvien hoidossa, jotta asiakkaat voivat nauttia hyvästä sadosta. Syksyllä yritys noutaa laatikot talvisäilytykseen ja kierrättää mullan.

Tänä vuonna yritys on myynyt 112 viljelyblokkia. Ensi vuoden tavoitteena on myydä tuhat blokkia ja aloittaa kansainvälinen toiminta Pohjoismaissa. ”Ensi vuodeksi olemme kehittämässä blokkeihimme älytoiminnot sensorien avulla kastelua ja ravinteita varten”, kertoo yrittäjä Tuomas Ilander.

www.blokgarden.com

Clewat Oy

Clewat valmistaa Kokkolassa vesistönpuhdistusaluksia, joilla puhdistetaan vesistöjä muovista, öljystä ja haittakasvillisuudesta. Tavoitteena on, että seuraavien viiden vuoden kuluessa maailman merillä olisi jo yli 200 operoivaa alusta.

Lisäksi yhtiö valmistaa lumenpuhdistus ja -sulatusjärjestelmiä sekä ilmanpuhdistusyksiköitä.

Clewat tarjoaa ratkaisujaan ympäristöongelmiin palveluna omissa nimissään ja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Yritys tarjoaa puhdistusta kiinteään pakettihintaan. Valtiollisten toimijoiden markkinoilla palvelu etenee vauhdilla.

Clewat on perustettu pelastamaan maailman meriä ja vesistöjä. ”Maailman pelastaminen on Clewatin missio ja uskomme yritystoiminnan olevan paras organisaatiomuoto tuon tavoitteen saavuttamiseen”, kertoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Meri Maijala.

clewat.com

 

Durat

Durat antaa teollisuuden ylijäämämuoville uuden elämän korkeatasoisena, kierrätettävänä sisustusmateriaalina ja mittatilaustuotteina. Kierto-palvelu varmistaa, että kerran valmistetut Durat-kalusteet voivat jatkaa elämäänsä uudessa käyttökohteessa.

”Yritys on koko 30-vuotisen historiansa etsinyt tapoja kehittää toimintaansa ympäristön ehdoilla ja pidentää olemassa olevan muovimateriaalin elinkaarta”, kuvailee Duratin ja sen taustalla toimivan Tonester Oy:n toimitusjohtaja Heikki Karppinen.

Yhtiön tavoitteena on 10 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2025.

www.durat.fi

 

Ecolution Oy

Ecolution Oy käsittelee patentoimallaan bioreaktorilla elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Lopputuotteena on ravinteikas ja arvokas orgaaninen lannoite.

Tällä hetkellä toiminta keskittyy tofun ja soijamaidon valmistuksessa syntyvän okaran käsittelyyn.

”Ecolutionin tavoitteena on kasvaa maailman johtavaksi okaraa jalostavaksi yritykseksi, joka auttaa tofun ja soijamaidon tuotantoa olemaan ensimmäinen 100-prosenttinen kiertotalouden prosessi”, linjaa yrittäjä Pasi Himanen.

https://ecolution.fi/

 

Gashub Oy

Uunituore yritys osallistuu Kasvu Open -sparraukseen. Gashubin bisnesidea ovat teknologis-logistiset palvelut ja alustatyökalut. Nämä parantavat hajautetun biokaasulaitosverkoston kannattavuutta ja nostavat kaasun jalostusastetta.

”Yrityksemme tarkoituksena on rakentaa kansainvälisesti skaalautuva teknologiapaletti ja palvelukonsepti”, kertoo yrittäjä Niko Rolamo.

Konseptin ansiosta hajautettua biokaasulaitosten infrastruktuuriverkostoa voitaisiin merkittävästi laajentaa globaalisti.

Hovi Creative

Bisnesidea on auttaa yrityksiä tekemään vastuullisuudesta menestyvää liiketoimintaa. ”Luomme selkeitä vastuullisuusstrategioita, kestäviä brändejä, innostavaa vastuullisuusmarkkinointia ja oivaltavia koulutuksia. Yhdessä yritysten kanssa muutamme vastuullisuushaasteet tavoitteiksi ja konkreettisiksi teoiksi, jotka vaikuttavat”, kuvailee yrittäjä Karoliina Hovi.

Ratkaisut pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja ottavat huomioon luonnon kantokyvyn.

Lähivuosien tavoitteena on kasvattaa brändin tunnettuutta, laajentaa toimintaa, ottaa mukaan yhtiökumppani, kehittää skaalautuvia palvelukonsepteja sekä hankkia kansainvälisiä asiakkaita.

https://www.hovicreative.com/

 

Isokummun Kehräämö Oy

Yritys haluaa edelläkävijäksi villateollisuuden prosessien kehittämisessä. Kasvutavoitteena on, että kehräämöllä olisi tulevaisuudessa kapasiteettia pestä kaikki Suomessa tuotettu villa.

Isokummun Kehräämö tähtää maailmanmarkkinoille tuotantoprosessista saatavien tuotteiden kanssa. Yritys jatkojalostaa villan pesun sivutuotteet luomukelpoiseksi lannoitteeksi. Päästöt ja kulutus minimoidaan tuotannon kaikissa vaiheissa kiertotalousperiaattein.

”Tavoitteena on saada suomalaisen villan arvostus nousemaan ja tuottaa jalostettua villaa niin ulkomaisille kuin kotimaisille markkinoille, sekä nostaa villan perushintaa tuottajille kannattavaksi”, sanoo yrittäjä Satu Kumpulainen.

https://isokummun-kehraamo-oy.business.site/

Kamupak

Kamupak korvaa palvelullaan kertakäyttöiset astiat uudelleen käytettävillä, pantillisilla rasioilla. Panttijärjestelmä rakentuu yrityksen kehittämän, skaalautuvan ja digitaalisen panttijärjestelmän ympärille. Asiakkaalta veloitetaan käyttökertakohtainen palvelumaksu, joka voi asiakkaan valitsemasta palvelutasosta riippuen sisältää tarvittaessa rasioiden pesun ja logistiikan.

Yritys haluaa vallata uudelleen käytettävien takeaway-pakkausten Suomen markkinat. Ensimmäisenä tähdätään isoimpiin kaupunkikeskittymiin ja palvelua laajennetaan ulkomaille.

”Digitaalinen panttijärjestelmä soveltuu myös muille uudelleenkäytettäville pakkauksille ja tuotteille. Etsimme myös rinnakkain asiakkaita panttijärjestelmäalustalle, sillä haluamme olla digitaalisten panttijärjestelmien mahdollistajana edelläkävijä”, sanoo Karri Lehtonen Kamupakista.

https://www.kamupak.fi/

 

Manna Insect Oy

Yritys hyödyntää mustasotilaskärpäsen toukkia biojätteen automatisoidussa, teollisesti skaalatussa ja mobiilissa käsittelyssä ja eläinrehun tuotannossa.

Manna Insect Oy kehittää konttikokoisia käsittely-yksiköitä, jotka voidaan kuljettaa lähelle biojätteen syntypaikkaa. Konteissa kärpäsen toukat käsittelevät biojätteet, jolloin niistä syntyy proteiinia ja eläinrasvaa. Liiketoimintamallissa tulovirta muodostuu sekä biojätteen käsittelystä, että toukkien myynnistä rehuksi.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on myydä tai vuokrata valmiita käsittely-yksiköitä suoraan yrityksille, jotta nämä voivat itse käsitellä biojätteensä paikan päällä.

Yrityksen tavoite on saavuttaa 50 000 euron kuukausittainen liikevaihto ensi vuoden loppuun mennessä.

”Ihmiskunta tarvitsee noin miljardi tonnia rehua lisää vuosikäyttöön. Soija ja kalarehu ovat jo tiensä päässä, joten hyönteisproteiinin tulee kattaa uudesta tarpeesta ainakin 200-300 miljoonaa tonnia. Tämä tarkoittaa kahden-kolmen miljardin euron markkinoita”, laskee yrittäjä ja toimitusjohtaja Ykä Marjanen.

https://www.mannainsect.com/

 

Nanopar Oy

Yritys on kehittänyt Paskíer®-menetelmän jätevesipuhdistamolietteiden kuivaukseen.

”Laitteisto on kompakti, investointikustannus pieni ja kuivaus tehdään jätevesipuhdistamolla. Ratkaisu puolittaa nykyiset lietteiden kuljetuskustannukset ja porttimaksut”, kertoo yrittäjä Jaakko Kuntonen. Myös ilmastopäästöt vähenevät merkittävästi nykymenetelmiin verrattuna.

Kuivatun lietteen voi käyttää maanparannusaineena tai perustana kierrätyslannoitteille, joihin lisätään tarpeen mukaan maaperä- ja kasvikohtaisia ravinteita. Tuotteistetuilla lannoitteilla on Ruokaviraston hyväksyntä.

Nanoparin tavoite on, että vuonna 2025 EU:ssa syntyvästä puhdistamolietteestä yksi prosentti kuivataan ja tuotteistetaan kierrätyslannoitteiksi Paskíer®-menetelmällä. Tämä tarkoittaisi 60 miljoonan euron liikevaihtoa.

http://www.nanopar.fi

Soletair Power Oy

Soletair Powerin bisnesidea on kaapata hiilidioksidia pois rakennukseen tulevasta ilmasta. Näin mahdollistetaan ihmisten tehokkaampi työskentely ja hyvinvointi sisätiloissa. Kaapattu hiilidioksidi voidaan yhdistää vedyn kanssa ja luoda hiilivetyjä, eli synteettisiä, uusiutuvia polttoaineita.

Korkea sisäilman hiilidioksidipitoisuus (800 ppm) alentaa ihmisen kognitiivisia kykyjä ja aiheuttaa väsymystä, mikä aiheuttaa työtehon alenemista ja siten työnantajalle taloudellista vahinkoa.

Soletair Power myy laitteet laitekauppana. Toinen vaihtoehto on tarjota alennettu hiilidioksiditaso ja polttoaineet palveluna.

Yrityksen kasvutavoite on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023.

”Vaikka tulevaisuudessa liikenne sähköistyy voimakkaasti, tarvitsevat esimerkiksi pitkien matkojen laivat ja lentokoneet vielä pitkään hiilivetyjä polttoaineeksi. Synteettiset polttoaineet ovat ratkaisu”, sanoo yrittäjä Petri Laakso.

www.soletairpower.fi

 

Suomen Hampputuotteet Oy

Suomen Hampputuotteet Oy on maaseutua elävöittävä ja ekologisempaan lähiruoan tuotantoon keskittyvä yritys Jyväskylästä. Yritys jalostaa keskisuomalaisesta hampusta kasviperäisiä elintarvikkeita elintarvike- ja ravintola-alan yrityksille, julkistoimijoille ja yksityisasiakkaille.

Yrityksen tavoitteena on saada työllistettyä 10 ihmistä ja kasvattaa liikevaihto 5000 eurosta 500 000 euroon. ”Tarkoituksena myös kehittää lisää tuotteita useissa elintarvikekategorioissa ja saada aikaan näkyvyyttä ensin paikallisesti ja myöhemmin maanlaajuisesti”, sanoo yrittäjä Vesa Kaakkuriniemi.

www.jyvashamppu.fi

 

Vesi-Eko Oy

Asiantuntijayrityksellä on vuosien kokemus järvien ja rannikkovesien kunnostuksesta ja tutkimuksesta.

http://vesieko.fi/

 

Kuvat: Kasvupolun yrityksiltä.

Facebooktwitterlinkedin