POP-jätteille tulossa opas

Sähköjohdoissa ja jakorasioissa voi olla BDE-yhdisteitä.
Facebooktwitterlinkedin

Palonsuoja-aineita romuautoissa. Säänkestäviä pinnoitteita rakennusjätteessä. Eristeaineita purkujätteissä. Pehmentimiä sähköromun osissa. Pintakäsittelyaineita urheilutekstiileissä ja huonekaluissa.

Kierrätysala joutuu käsittelemään monenlaisia jätteitä, jotka voivat sisältää myrkyllisiä, eliöihin kertyviä ja hitaasti hajoavia, pysyviä orgaanisia yhdisteitä eli POP-yhdisteitä.

Jos jäte sisältää EU:n POP-asetuksessa säädetyt pitoisuusrajat ylittäviä määriä POP-yhdisteitä, jätettä ei yleensä saa kierrättää. Se täytyy käsitellä niin, että POP-yhdisteet tuhoutuvat tai muuntuvat vaarattomammiksi.

Miten sitten tunnistaa kierrätyslinjastolta ne jätejakeet tai laitteiden osat, jotka sisältävät POP-jätteitä? Millaisin menetelmin jäte on käsiteltävä?

Suomen ympäristökeskus valmistee ympäristöministeriön toimeksiannosta parhaillaan POP-opasta kierrättäjien avuksi.

”Jätelain lausuntokierroksella tuli toimijoilta palautetta, että POP-jätteen tunnistamiseen tarvittaisiin ohjeistusta. Tarkoitus on nyt saada POP-jätteen opasluonnos valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen ympäristöministeriö järjestää oppaasta vielä lausuntokierroksen”, taustoittaa Eevaleena Häkkinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Opas käsittelee yleisimpiä pitkäikäisten tuotteiden jätevirtoja, joissa voi esiintyä POP-yhdisteitä. Opas listaa erilaisia tekniikoita POP-jätteiden tunnistamiseen. Oppaaseen tulee myös yhteenveto lainsäädännön POP-jätteitä koskevista kirjanpito- ja jätteenkäsittelyvelvoitteista.

Opas antaa tietoa etenkin palonsuoja-aineista kuten BDE-yhdisteet ja HBCDD, muun muassa saumausmassoissa käytetyistä lyhytketjuisista klooriparafiineista (SCCP), PCB:stä sekä pintakäsittelyaineina käytetyistä PFAS-yhdisteistä.

”Pop-yhdisteitä on käytetty useissa rakennusmateriaaleissa, kuten elementtien ja ikkunoiden saumauksissa, mutta myös pinnoitteissa ja liimoissa, eristeissä, putkien läpivienneissä ja muissa muovipohjaisissa materiaaleissa sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Myös jakorasioissa ja johdoissa on BDE-yhdisteitä. Kaivoteollisuuden hihnakuljettimissa on paljon SCCP:tä. Ajoneuvojen muoviosissa on palonestoaineita, samoin istuimissa ja verhoiluissa”, Häkkinen listaa.

Hän kertoi tulevan oppaan sisällöistä ympäristöministeriön infotilaisuudessa marraskuun puolivälissä.

 

Tunnistamiseen on menetelmiä

Ainoa varma tapa tunnistaa POP-yhdisteet ovat kemialliset analyysimenetelmät, mutta ne edellyttävät näytteenottoa jätemateriaalista ja sen laboratorioanalyysia. Tällaiset menetelmät soveltuvat huonosti tehtäväksi teollisella käsittelylinjastolla.

POP-jätteitä voi kuitenkin tunnistaa myös epäsuorasti POP-yhdisteiden sisältämien alkuaineiden kuten bromin, kloorin ja fluorin mittauksilla. Voi myös tunnistaa muovilaatuja, jotka voivat todennäköisimmin sisältää POP-yhdisteitä.

Tunnistuksessa voi käyttää useita, myös käsikäyttöisiä menetelmiä kuten XRF-röntgenfluoresenssianalysaattoria, NIR- eli lähi-infrapuna-analyysilaitteita tai erilaista spektroskopiaa.

Ympäristöministeriö on järjestämässä 29.11.2021 sidosryhmätapaamista. Siellä esitellään oppaan sisältöjä tarkemmin ja kerrotaan myös komission uudesta, lokakuisesta ehdotuksesta POP-yhdisteiden raja-arvojen muuttamisesta.

 

Kuva: Scanstockphoto. Sähköjohdoissa ja jakorasioissa voi olla BDE-yhdisteitä.

Facebooktwitterlinkedin