Rakentamiseen jujua Joutsenmerkillä

Facebooktwitterlinkedin

Savossa saatiin apua kestäviin hankintoihin KEINO-koulutuksesta. Koulutuskuntayhtymä päätti laittaa rakentamisen periaatteet uusiksi. Ympäristövaikutusten muuttaminen numeroiksi on kuitenkin hankalaa.

Varkauden uuden kampuksen ikkunoista tulvii sisään valoa. Se ei ole sattumaa − valo kertoo tarkkaan pohdituista kestävistä valinnoista julkisissa hankinnoissa.

Lukion ja ammattioppilaitoksen yhdistelmä sai toisena suomalaisena koulurakennuksena Joutsenmerkin. Ensimmäinen sija meni vuonna 2019 saman organisaation eli Savon koulututuskuntayhtymä Sakkyn Iisalmen kampukselle.

Kuntayhtymän johtaja Heikki Helve otti Joutsenmerkin keskusteluun yhtymän rakennushankinnoissa käytettäväksi merkin kokonaisvaltaisuuden vuoksi.

”Pidin tosi tärkeänä, että kun tilat tehdään, laatu on hyvä ja isot haasteet kuten väistötilakierre ja uusien tilojen remontit vältettäisiin. En yksinkertaisesti halunnut, että ne olisivat meillä se tulevaisuus. Joutsenmerkki tuli kuin tilauksesta.”

Joutsenmerkityn koulurakennuksen kriteereinä on runsaan päivänvalon lisäksi raikas sisäilma, alhainen melutaso ja tehokas energiankäyttö. Tilojen täytyy olla toimivia ja viihtyisiä. Rakentamisen aikana rakennukselta vaaditaan materiaalien jäljitettävyyttä ja vähäpäästöisyyttä, alhaista kemikaalikuormaa ja rakennusjätteiden kierrättämistä. Tarkka dokumentointi ja esimerkiksi sääsuojaus ovat rakentamisen aikana pakollisia.

Kun kestävyysasiat alkoivat olla esillä, Sakkyssä perehdyttiin Joutsenmerkkiin. ”Kävimme tutustumassa valmiiseen päiväkotiin ja rakenteilla olevaan kerrostaloon. Kuulimme hyviä kokemuksia Ruotsista, ja kriteerit täyttäviä materiaalejakin alkoi olla saatavilla. Koulutuskuntayhtymässä tehtiin strateginen linjaus uudistaa toimitilat ja edellyttää niiltä Joutsenmerkin mukaista laatua”, Helve kertoo.

Apua KEINO-osaamiskeskuksesta

Sakky on hakenut ympäristöstrategiaansa tukea KEINO-osaamiskeskukselta, jossa se osallistui vuosina 2019−2020 hankintojen johtamisen kehitysohjelmaan eli KEINO-akatemiaan.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO tukee hankkijoita kestävien julkisten hankintojen kehittämisessä. KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta.

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Niiden kestävöittäminen on siis avainasemassa.

KEINO-akatemia koostui viidestä jaksosta alkaen hankintojen tavoitteiden määrittelystä ja päättyen niiden vaikuttavuuden arviointiin ja viestintään. Akatemian on käynyt jo 50 organisaatiota.

Sakky valitsi akatemiassa kehitystehtäväkseen hankintojen ympäristövaikutusten tarkastelun ja kuului vähähiilisten hankintojen kehittämisen ryhmään.

Sakkyn hankinnoista rakennettiin ajatuskartta, jonka avulla eri hankintalajien kustannukset hahmotettiin. Niitä peilattiin hankintojen aiheuttamiin CO2-päästöihin.

Osallistuminen hankintavalmennukseen oli todella hyödyllistä, Helve sanoo. ”Minun lisäkseni meiltä oli mukana kaksi muuta ihmistä, hankintojen parissa työskentelevää. En ollut kuntayhtymän johtajana yksityiskohtaisesti perehtynyt kestäviin hankintoihin. Koulutuksessa aukesi ihan eri tavalla käsitys hiilijalanjäljestä ja kädenjäljestä ja mihin kategorioihin huomio kannattaa keskittää. Johdon edustajan on tärkeää olla mukana työskentelyssä.”

Kaikkea ei voi laskea

Toimitilojen rakentaminen paljastui yhdeksi merkittävimmistä ympäristökuormitukseen vaikuttavista kategorioista oppilaitoksessa. Joutsenmerkin käyttöönoton lisäksi rakennustyömaille tuli tiukat kierrätystavoitteet rakennusjätteelle.

Myös rakennuksissa tapahtuvan toiminnan vaikutuksiin on paneuduttu. Nyt Sakkyssä esimerkiksi laaditaan ympäristövaatimuksia useille hankintaryhmille, kuten puhtauspalveluille, koneille ja tekstiileille.

Valmiille Joutsenmerkityille rakennuksille on laskettu hiilijalanjäljet, mutta vertailutietoja ”tavallisiin” kohteisiin ei ole. Koska hiilijalanjälki määritetään päästökertoimien avulla, jotka perustuvat tuoteryhmien keskiarvoihin, on keskiarvoja tiukempien ympäristövaatimusten vaikutusta hiilijalanjälkeen kokonaisuutena vaikea laskea, Sakkystä kerrotaan.

Sakkyssä on tehty strateginen linjaus hankintojen ilmasto- ja biodiversiteettihaittojen vähentämisestä ja kiertotalouden edistämisestä. Joidenkin palveluiden ja tuotteiden hiilijalanjälki voidaan laskea, mutta kiertotalous- ja biodiversiteettivaikutusten mittaamiseen ei ole kovin hyviä mittareita.

Esimerkiksi edellyttämällä palveluntarjoajilta laadukkaiden, pitkäikäisten ja korjattavien laitteiden käyttöä yhtymä edistää resurssitehokkuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä, mutta kaikkea oleellista ei voi muuttaa numeroiksi.

Helve sanoo, että jos ylin johto katsoo vain yhtä lukua ja tavoittelee sitä, paljon voi jäädä ymmärtämättä.

”Laskeminen antaa tietenkin yhdenvertaisuuden eri toimijoille, mutta vastuukysymykset eivät saa typistyä keinotekoiseksi luvuksi. On kyettävä katsomaan miten hankinnat vaikuttavat koko organisaatiossa ja myös hahmotettava, mitä eri näkökulmia niihin liittyy. Esimerkiksi meillä rakennusten kautta tällaisia ovat hyvinvointiasiat, jotka ovat myös vetovoimatekijöitä niin rekrytoinnissa kuin opiskelijoillekin.”

Helve kokee myös hyödyllisenä, että sekä kuntayhtymän hankintayhtiössä että rakentajilla lisääntyi osaaminen Joutsenmerkki-rakentamisesta.

”Pitää ymmärtää, miten yksittäiset valinnat suuntaavat koko kehitystä. Siihen auttaa asiantuntijoiden kuunteleminen. Sain asiantuntijoiltamme rakentavia ja hyviä ideoita. On hienoa työskennellä osaavien ja asioihin positiivisesti suhtautuvien uudistajien kanssa.”

Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve sai KEINO-akatemiasta hyödyllistä apua kestävien hankintojen hahmotteluun.

Agenttiverkosto kuntien apuna

Jos perushankinnat tehtäisiin pienissä kunnissa yhteistyönä tai puitejärjestelyin, resursseja jäisi enemmän strategisiin hankintoihin, sanoo KEINO-osaamiskeskuksen muutosagentti.

Uudet KEINO-muutosagentit on valittu neljännelle toimintakaudelle. He auttavat alueensa julkisorganisaatioiden hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa ja tukevat verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä. Agentteja löytyy nyt 16 maakunnasta.

Ilkka Liljander toimii toista vuotta muutosagenttina Etelä-Savossa, jossa hän on tukenut Mikkelin ja Mäntyharjun kuntia KEINO-akatemiatyössä. Liljander on auttanut kuntien hankintahenkilöstöä esimerkiksi neuvomalla, osallistumalla kehittämistehtävän briiffaukseen ja kommentoimalla kuntatyöntekijöiden laatimia hankintoihin liittyviä dokumentteja.

”Mäntyharju tähtäsi energiatehokkaisiin hankintoihin ja kiertotalouden huomioimiseen. Autoimme KEINO-akatemian työryhmässä kunnan virkamiehiä kategorisoimaan hankinnat, hahmottamaan hankintatoimen kokonaisuuden ja poimimaan asiat, joihin voi vaikuttaa.”

Pienissä kunnissa, joissa hankkijoita on vähän, voivat resurssit helposti huveta perushankintojen tekemiseen, jolloin ympäristöasioihin ei enää riitä voimavaroja. On tärkeää, että hankinta- ja strategiaohjeistuksella ohjataan resurssit oleellisiin paikkoihin, Liljander sanoo.

Mäntyharjulla onkin nyt uusi hankintastrategia ja -ohje kommenttikierroksella. Tarkoitus on vapauttaa resursseja strategisiin hankintoihin pidemmälläkin aikavälillä.

Voimavarat yhteen

Tässä auttaa myös yhteistyö, Liljander sanoo. ”Jos perushankinnat tehtäisiin yhteistyönä tai vaikka puitejärjestelyin, resursseja jäisi enemmän strategisiin hankintoihin. Pienet kunnat voisivat tehdä perushankinnassaan yhteistyötä. Juuri tässä agentit voivat olla tukena. Etelä-Savossa muut kunnat voivat nyt oppia Mäntyharjulta ja Mikkelistä, kokemukset ovat aika hyvin monistettavissa.”

Liljander rohkaisee kuntia mukaan KEINO-toimintaan. ”Vaatimukset lisääntyvät koko ajan sekä yrityksille että hankintayksiköille. Lista on pitkä asioista, joita pitää hallita julkisten hankintojen läpiviennissä, siitä on vaikea kenenkään yksin selvitä. Kannattaa pyytää apua muutosagenteilta, hankintaneuvojilta, verkostoitua esimerkiksi KEINOn kautta ja käyttää hyväksi esimerkkejä muualta Suomesta.”

Lisätietoa KEINO-toiminnasta ja muutosagenttien yhteystiedot löytyvät osoitteesta hankintakeino.fi

Kuvat: Savon koulutuskuntaytymä Sakky, Teksti: Katja Pulkkinen

Juttu on julkaistu Uusiouutisten numerossa 4/2021, jossa pääteemoina olivat kestävät kunnat ja vastuullinen kauppa. Voit tilata Uusiouutiset täältä. Tilaajien käytössä on myös Uusiouutisten juttuarkisto vuodesta 2015!

Facebooktwitterlinkedin