Resurssityöpajasta vauhtia Pohjois-Karjalaan

Facebooktwitterlinkedin

15.5.2015

Teolliset symbioosit edistävät yritysten ja muiden organisaatioiden resurssitehokkuutta ja tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Siten FISS-malli voidaan nähdä tärkeänä työkaluna alueellisen kilpailukyvyn kehittämisessä.

Meillä Pohjois-Karjalassa teolliset symbioosit -hankkeen ensimmäiset tapahtumat pidettiin PIKES:in ja KETI:n toimesta Lieksassa ja Kiteellä.

Lieksassa tapahtumaan osallistunut Jätehuolto T. Lehikoisen yrittäjä omistaja Teuvo Lehikoinen oli erityisen tyytyväinen: työpajassa pääsi suoraan kontaktiin uusien mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskustelun ytimessä olivat vapaat resurssit ja samalla heräsi ajatuksia uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja toimintatavoista. Lehikoisella on tarkoitus itse konkreettisesti edistää paria tapahtumassa saatua yhteistyökuviota.

FISS-työpajamalli osoitti tehokkuutensa: kahden päivän aikana löytyi 160 vapaata resurssia tai palvelua. Yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia kirjattiin yhteensä 79 kappaletta. Osallistujia Lieksassa oli 22 ja Kiteellä 25. Ryhmissä jaettiin tietoa yritysten vapaista resursseista. Resurssien omistajat toivat tarjonnan esille, jos resurssille löytyi tarvitsija ryhmästä, hänen nimensä kirjattiin heti korttiin.

Työpajan tulokset on nyt viety kansalliseen SYNERGe-resurssitietokantaan ja tilaisuuteen osallistuneet yritykset ovat saaneet yrityskohtaiset raportit istunnon tuloksista. Työpajojen ohjaajat ovat aktiivisesti ryhtyneet selvittämään yhteistyömahdollisuuksia niin paikallisesti kuin maakunnallisestikin. Olemme lähiaikoina yhteydessä potentiaalisiin kehityskohteisiin ja sovimme mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Olemme iloisia konkreettisista työpajan tuloksista. Vilkas keskustelu on varma merkki siitä, että mahdollisuuksia on olemassa. Orastava yhteistyö vaikuttaa varmasti työpajassa mukana olleiden yritysten mahdollisuuksiin pärjätä.

Haemme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan yrityksille vahvistaa olemassaoloaan. Edistämme teolliset symbioosit -hankkeessamme myös energiankäyttöä ja -säästöä. Hankkeemme kautta yritykset voivat saada kevyen selvityksen energiankäytöstä ja sen säästöpotentiaalista. Kiinnostuneet voivat selvittää myös materiaalitehokkuutta yrityksessä tehtävän materiaaliselvityksen tai -katselmuksen avulla.

 

Pekka Horttanainen,
yritysasiantuntija
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy

Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit hanke edistää energian ja materiaalin sekä muiden vapaiden resurssien käytön tehostamista alueella. Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankkeen toteuttajina ovat Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, Oy ja Joensuun Tiedepuisto Oy.

Facebooktwitterlinkedin