Resurssiviisauteen verkosto ja palvelukeskus

Facebooktwitterlinkedin

16.6.2015

Jyväskylä on liittynyt toukokuun lopussa Turun, Forssan ja Lappeenrannan seuraksi resurssiviisaiden kaupunkien FISU-verkostoon.

Fisu-verkoston (Finnish Sustainable Communities) kaupungit sitoutuvat pyrkimään kohti päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja ylikuluttamattomuutta vuoteen 2050 mennessä.

Motiva ja Suomen ympäristökeskus perustivat kaupunkien tueksi palvelukeskuksen. Tavoitteena on saada käyntiin erilaisia kokeiluhankkeita.

Jyväskylän alueella on myös ensimmäisenä Suomessa selvitetty alueellisia resursseja, luonnonvarojen käyttöä ja materiaalivirtoja.

Malli on kehitetty Sitran toimeksiannosta Ramboll Finland Oy:ssä. Yhteistyössä on ollut mukana Luonnonvarakeskus ja rahoittajina Sitran lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.

Jatkossa mallia voivat hyödyntää muutkin alueet. Malli soveltuu maakuntien, kaupunkiseutujen ja pienempien aluekehityshankkeiden resurssitehokkuuden tarkasteluun.

Mallilla voidaan tunnistaa yritysten merkitys aluetaloudelle, työllisyydelle ja ympäristölle sekä yritysten rooli kiertotalouden edistämisessä. Mallilla voidaan simuloida ja konkretisoida investointien taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset hyödyt.

Mallin myötä selviävät ne alueen resurssiverkon solmukohdat, joissa tuotannon arvoketjuja voitaisiin pidentää, tuotteiden jalostusarvoa nostaa ja hyödyntämättömien virtojen käyttöä tehostaa kiertotaloutta vahvistavalla tavalla.

Facebooktwitterlinkedin