NCC rakentaa kierrätysterminaaliverkostoa

Facebooktwitterlinkedin

24.8.2015

NCC Recycling avasi toisen kierrätysterminaalin kesäkuussa Ohkolaan. Seuraavat terminaalit nousevat Turkuun ja pääkaupunkiseudulle.

 

NCC haluaa olla mukana saavuttamassa rakennus- ja purkujätteiden 70 prosentin kierrätystavoitetta vuoteen 2020 mennessä. NCC Recycling on alkanut rakentaa omien kierrätysterminaalien verkostoa, joka alkuvaiheessa kattaisi ainakin Etelä-Suomen kasvukeskukset.

”Kierrätysliiketoiminta on vahvasti NCC:n strategiassa mukana. Visio on, että pystyisimme omilla saiteillamme ja yhteistyökumppaneiden avulla huolehtimaan kierrätyksestä omalta osaltamme”, sanoo NCC Recyclingin aluejohtaja Johanna Rusanen.

NCC:n Nokian kierrätysterminaali avautui viime vuoden alussa. Se vastaanottaa betoni- ja tiilijätettä, puhtaita maita sekä louheita. Alkuvaihe on osoittanut, että toimintaa kannattaa laajentaa.

NCC Recycling on avaamassa terminaalia muutaman vuoden sisällä Turkuun, jossa yva-prosessi on äskettäin saatu päätökseen. Pääkaupunkiseudullekin on tarkoitus saada oma terminaali.

Kesäkuun alussa NCC Recycling avasi uuden kierrätysterminaalin Ohkolassa, NCC:n kiviainestoimipisteen yhteydessä.

”Kierrätysterminaalien avulla saamme maa-aineksia sekä betoni- ja tiilimursketta mara-asetuksen mukaisesti hyötykäyttöön”, Rusanen sanoo.

Ohkolassa on kapasiteettia vastaanottaa puhdasta ylijäämämaata noin 500 000 tonnia vuodessa. Tarvittaessa sitä voidaan käsitellä esimerkiksi seulomalla eri raekokoihin ja toimittaa maarakentamiskohteisiin neitseellistä maa-ainesta korvaamaan. Ohkolassa NCC Recycling kierrättää puhtaita maita maa-ainespankkimaisesti:

”Teemme hyvin paljon yhteistyötä NCC:n eri liiketoiminta-alueiden kanssa. Heidän kauttaan meillä on yhteyksiä maarakennusurakoitsijoihin ja tiedämme, missä kohteissa materiaalille olisi tarvetta.”

Ohkolassa voidaan lisäksi vastaanottaa noin 200 000 tonnia ylijäämälouhetta ja saman verran betoni- ja tiilijätettä. Lasia Ohkolaan voidaan ottaa 10 000 tonnia, puuaineksia puolestaan 50 000 tonnia.

 

Paluukuormat käyttöön

Ohkola sijaitsee Lahden ja pääkaupunkiseudun puolivälissä, joten kierrätysterminaali voi palvella myös pääkaupunkiseudun maanrakennusurakoitsijoita, purkuliiketoimijoita ja rakennusliikeasiakkaita.

”Kun purkutyömailta tuodaan betoni- ja tiilijätettä, samaa kalustoa voidaan käyttää siihen, että paluukuormissa viedään kiviaineksia tai betonimursketta.”

Betonin ja puun murskaamiseen Ohkolassa etsitään nyt sopimuskumppania. Tarkoituksena olisi, että mobiilimurskaimella käsittely alkaisi ensi vuoden alkupuolella.

Puujäte menee alkuvaiheessa energiaksi, mutta mietinnässä on, mitä kierrätyskohteita sille voisi löytyä. Ehjät ja korjaamiseen kelpaavat kuormalavat on tarkoitus poimia uudelleenkäyttöön puujätevirrasta.

 

Elina Saarinen

Facebooktwitterlinkedin