Roskien siivouskulut selville

Pidä Saaristo Siistinä ry on järjestänyt roskien keruutalkoita rannoilla.
Facebooktwitterlinkedin

Tupakantumppeja, kääreitä ja kertakäyttöpakkauksia. Tällaisia ovat yleisimmät roskat, joita löytyy Suomen rannoilta ja ulkoalueilta.

EU:n kertakäyttömuovidirektiivi eli niin kutsuttu SUP-direktiivi on siirtämässä tiettyjen kertakäyttömuovituotejätteiden roskaantumisesta aiheutuvia siivouskuluja tuottajien maksettavaksi.

Tuottajat joutuvat pian osallistumaan näiden jätteiden säännöllisiin keräys-, siivous- ja käsittelykustannuksiin tietyillä julkisilla alueilla.

Vielä ei ole varmuutta siitä, miten laaja siivouskustannusvastuusta tulee. Valmisteluvaiheessa on esitetty, että se koskisi esimerkiksi uimarantojen ja virkistysalueiden lisäksi myös katujen, puistojen ja torien siivoamista.

Tuottajien vastuulle siirtyvät kustannukset riippuvat siitäkin, kuinka paljon tätä niin kutsuttua SUP-jätettä eli direktiivin listaamia tiettyjä kertakäyttömuovituotejätteitä löytyy ulkoalueiden jäteastioista ja maasta.

 

Kymmenien miljoonien siivouskulut

 

Kunnat, ympäristöministeriö ja muovipakkausten sekä -tuotteiden tuottajat ovat nyt käynnistämässä ensimmäistä valtakunnallista selvitystä SUP-roskien määrästä ja niiden siivouksesta aiheutuvista kuluista.

Tuloksia käytetään, kun kustannuksia jaetaan kunnilta tuottajien maksettavaksi.

Kertakäyttömuoviroskien koostumustutkimusta varten on ensin kehitettävä laadukas tutkimusmenetelmä. Tavoitteena on läpinäkyvä malli, jonka sekä tuottajat että kunnat voivat hyväksyä.

Ensimmäiset koostumustutkimukset käynnistyvät mahdollisesti jo tänä syksynä.

Kuntaliiton Tuulia Innalan mukaan SUP-roskia ja niistä aiheutuvia kuluja ei ole aiemmin tarvinnut eritellä muusta puhtaana- tai kunnossapidosta. Siksi tuottajille siirtyviä SUP-kustannuksia on vielä vaikea arvioida.

”Karkean arvion mukaan Suomen kaikkien ulkoalueiden jätehuolto- ja siivouskustannukset saattaisivat olla kunnille suuruusluokaltaan noin 50–60 miljoonaa euroa”, Innala sanoo.

Koko tämä kulu ei siirry kunnilta tuottajille, vaan vain SUP-roskaa koskevat kulut.

Eri EU-jäsenmaat ovat ottaneet vaihtelevia käytäntöjä kulujen jakamiseen. Esimerkiksi Saksassa tuottajille arvioitu kustannus on kahdeksan euroa asukasta kohden, Itävallassa taso on puolet tästä.

 

Kuva Pidä Saaristo Siistinä ry: Tupakantumppi on rantojen yleisin roska, kertoo Pidä Saaristo Siistinä ry. Tupakantumppien, muovikääreiden ja tiettyjen muiden kertakäyttömuovituotejätteiden siivoamisesta ja keräämisestä aiheutuvat kulut siirtyvät pian kunnilta tuottajien maksettavaksi.

Facebooktwitterlinkedin