Sähköautoille latauspaikkoja energiatehokkuusdirektiivillä

Facebooktwitterlinkedin

EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta on sinettiä vaille valmis. Alustava sopu saavutettiin tammikuussa. Nyt direktiivi odottaa enää Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Direktiivi vie EU:ta kohti energiatehokkaampia rakennuksia ja vähähiilistä rakennuskantaa muun muassa sähköautojen latausmahdollisuuksia ja rakennusten korjauksia vauhdittamalla.

Direktiiviehdotuksen mukaan uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, asennetaan putkitus kaapelointia varten siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan on mahdollista myöhemmin asentaa sähköautojen latauspiste.

Myös vanhoille rakennuksille tulee vaatimuksia sähköautojen latauspaikoista.

Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä.

”Suomi on jo ottanut tärkeitä askeleita direktiivin osoittamaan suuntaan. Uudisrakentamisessa ollaan lähellä nollaenergiatasoa ja uusi vähähiilisen rakentamisen ohjelma vauhdittaa kehitystä julkisella puolella. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta direktiiviehdotus on tervetullut kirittäjä”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden tarkastukset kohdistuvat jatkossa aiempaa suurempiin rakennuksiin. Vaihtoehtona voidaan tarjota neuvontaa käyttäjille. Lisäksi suurehkot, muut kuin asuinrakennukset tulee varustaa automaatio- ja valvontajärjestelmillä vuoteen 2025 mennessä, kun tämä on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

 

Kuva: Teemu Kuusimurto, ympäristöhallinto. EU haluaa, että asukkaat voivat ladata sähköautojaan lähellä kotia.

Facebooktwitterlinkedin