EU:n kiertotalousstrategia laajenee

Facebooktwitterlinkedin

EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi lokakuun kokouksessaan Luxemburgissa Suomen valmistelemat päätelmät kiertotalouden ulottamisesta tuotteiden valmistamiseen, kulutukseen ja uusille sektoreille kuten tekstiileihin, liikenteeseen, rakentamiseen ja ruokaan.
Neuvosto korostaa myös tarvetta lisätä paristoihin ja muoveihin sovellettavia toimenpiteitä.

Ympäristöministerit painotavat, että tarvitaan lisää kunnianhimoisia toimia, jotta saataisiin aikaan systeeminen siirtymä kestävään yhteiskuntaan. Neuvosto kehottaa komissiota laatimaan kunnianhimoisen, pitkän aikavälin kiertotalous 2.0 -strategian, johon sisältyy yhteinen visio kiertotaloudesta, ja hyväksymään uuden kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman kohdennettuine toimineen.

Komissio voisi esimerkiksi arvioida, voitaisiinko ekologisen suunnittelun periaatteita soveltaa uusiin tuoteryhmiin. Neuvosto pyytää komissiota laajentamaan ekologisen suunnittelun soveltamisalaa sisällyttämällä siihen materiaalitehokkuuskriteerejä, kuten kestävyys, korjattavuus, kierrätettävyys ja kierrätetyt materiaalit.

 

Taloudelliset ohjauskeinot käyttöön

Päätelmissä kannustetaan käyttämään ympäristöverotuksen, vihreiden verouudistusten ja laajennetun tuottajavastuun kaltaisia taloudellisia välineitä kiertotalouden ja kestävämpien tuotanto- ja kulutusmallien edistämiseksi ja jätehuollon parantamiseksi.

Yrityksiä ja rahoitusalaa olisi kannustettava käyttämään selkeitä ja vertailtavissa olevia ympäristötavoitteita investointiensa ohjaamiseksi.
”Kiertotalouden tulee ulottua paljon jätepolitiikkaa laajemmalle. Kiertotalouden keinoin voimme puolittaa teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa vuoteen 2050 mennessä”, sanoo kokouksessa puheenjohtajana toiminut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Kiertotalouden vahvistaminen on tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Luonnonvarojen nykyinen käyttö aiheuttaa 90 % luonnon monimuotoisuuden kadosta. Vain yhdeksän prosenttia raaka-aineista käytetään uudelleen tai kierrätetään.

Ministerit keskustelevat myös EU:n kahdeksannesta ympäristöohjelmasta, joka ohjaisi toimintaa vuoden 2021 alusta alkaen.

Ympäristöneuvoston päätelmät ”Enemmän kiertoa – Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan” löytyvät englanniksi: https://www.consilium.europa.eu/media/40928/st12791-en19.pdf

 

Kuva: Euroopan unionin neuvosto. EU haluaa terävöittää kiertotaloustoimia. Pohjoismaat pohtivat lokakuussa keskinäisen kiertotalousyhteistyönsä tiivistämistä.

Facebooktwitterlinkedin