”Sähköromun ohivirtaus katkaistava”

Facebooktwitterlinkedin

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) virta harmaan talouden järjestelmiin on saatava katki. Se on ainoa keino saavuttaa EU:n tiukentuvat keräysvaatimukset, sanoo SER-tuottajayhteisön Arto Puumalainen.SER-tuottajayhteisö ry:n toiminnanjohtaja Arto Puumalainen esittelee hyviä lukuja: Alan tuottajayhteisöt ovat tehostaneet yhteistyötään ja optimoineet logistiikkaa niin, että talteen saadaan jo noin 52 000–53 000 tonnia markkinoille lasketusta 120 000 tonnista sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

”Olemme yksinkertaistaneet ja selkeyttäneet keräysjärjestelmän toimintamalleja. Operatiiviset kulut suhteessa keräysvolyymiin ovat laskeneet muutamassa vuodessa huomattavasti”, Puumalainen kiittelee SER-tuottajayhteisön, Elker Oy:n alaisten tuottajayhteisöjen sekä ERP-tuottajayhteisöryhmittymän yhteistyötä.

Kilomäärissä päästään nyt noin 10 kiloon per asukas, mikä ylittää EU:n tämänhetkiset neljän kiloa per asukas -keräystavoitteet reilusti.

Vuodesta 2016 lähtien tavoitteet tulevat kuitenkin asteittain tiukentumaan. EU on asettanut tavoitteeksi, että useimpien jäsenmaiden olisi silloin kerättävä talteen 65 prosenttia ja vuoteen 2019 mennessä jo 85 prosenttia markkinoille saatetuista SE-laitteista.

Viisi prosenttia SERistä olisi valmisteltava uudelleenkäyttöön.

Romuliikkeet viralliseen järjestelmään

Puumalainen pitää tavoitteita haastavina. Suurin ongelma on se, että noin puolet SE-romusta karkaa virallisten keräysjärjestelmien ulkopuolelle.

SER sisältää arvomateriaaleja, joten harmaa talous ja epävirallisesti toimivat romuliikkeet haalivat käytöstä poistuneita sähkö- ja elektroniikkalaitteita omaan käyttötarkoitukseensa.

Osa laitteista, etenkin pienet ICT-laitteet ja kännykät, jäävät palauttamatta ja kertyvät kuluttajien pöytälaatikoihin.

Arto Puumalainen pitää välttämättömänä, että löydetään keinot ohivirtauksen katkaisemiseen.

”Me pyrimme siihen, että sata prosenttia SERistä kiertäisi tuottajien järjestämän virallisen verkoston kautta”, Puumalainen painottaa.

Hän odottaa paljon jätelain tuottajille antamalta ensisijaiselta oikeudelta kerätä tuottajavastuujäte.

”Meidän pitää löytää keinot sopia esimerkiksi romukerääjien kanssa tavoista, joilla he voivat tulla meidän verkostoomme mukaan. Ohjauskeinoja on, emmekä ole ensimmäisenä haastamassa ketään käräjille. Mutta on löydettävä selkeys siihen, mikä heidän roolinsa on. Yhteistyö ei ole synonyymi oikeudelle myydä SERiä omaan lukuun”, Puumalainen muistuttaa.

Hän huomauttaa, että romuliikkeet hyötyisivät viralliseen verkostoon liittymisestä. He voisivat viestiä kuluttajille toimivansa lainsäädännön ja ympäristöetujen mukaisesti. Tuottajayhteisöt puolestaan saisivat romunkerääjien volyymit raportteina tilastoihin mukaan.

Facebooktwitterlinkedin