Salon tuhkat ja kuonat Forssaan ja Poriin

Facebooktwitterlinkedin

Salon Korvenmäkeen rakentuvan ekovoimalaitoksen jätteenpolton pohjakuonille ja tuhkille on löytynyt hyödyntäjä ja käsittelijä.

Suomen Erityisjäte Oy voitti Lounavoima Oy:n kilpailutuksen. Urakkasopimus allekirjoitettiin toukokuun puolivälissä. Kunhan ekovoimalaitos käynnistyy, Suomen Erityisjäte alkaa käsitellä ekovoimalaitoksen kattilatuhkaa ja APC-jätettä Porissa ja arinakuonaa Forssassa.

Tarjouskisaan osallistui useita tarjoajia. Suomen Erityisjäte voitti kilpailutuksen kaikki kolme osaa. Käsittelypalvelun hinnan lisäksi valintaperusteina oli ympäristöön ja laatuun liittyviä perusteita, kuten materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen uusiokäyttöön sekä kuljetusten hiilidioksidipäästöt.

”Saimme kumppaniksemme asiansa osaavan ammattilaisen käsittelemään tuhkat ja kuonan”, sanoo Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki.

Suomen Erityisjäte on tyytyväinen solmittuun sopimukseen.

”Olemme tehneet pitkäjänteisesti kehitystyötä sen eteen, että voimme olla kokonaistoimittaja voimalaitoksien tuhkille”, kertoo Suomen Erityisjätteen toimitusjohtaja Jukka Manskinen.

Hän arvioi, että tuhkan ja kuonan kokonaismäärästä, hieman alle 30 000 tonnista, noin 85 prosenttia eli 25 000 tonnia tulee olemaan jätteenpolton pohjakuonaa.

”Tämä pystytään hyödyntämään niin tehokkaasti, että alle yksi prosentti päätyy loppusijoitettavaksi”, Manskinen laskee.

 

Korvaa luonnonhiekkaa

Korvenmäen arinakuona käsitellään Kiimassuon jätteenkäsittelykeskuksessa Forssassa. Sitä pystytään hyödyntämään esimerkiksi väylä- ja kenttärakentamisessa sekä sementti- ja betoniteollisuudessa.

Suomen Erityisjäte Oy on kehittänyt ja ottanut käyttöön menetelmiä, joilla jätteenpolton pohjatuhkaa voidaan hyödyntää arvokkaammassa käytössä kuin vain perinteisessä loppusijoittamisessa tai jätekeskusrakentamisessa.

Pohjakuonan mineraaliaineksesta yhtiö on tuotteistanut Scanwas-keinokiviainesta, joka korvaa luonnonhiekkaa ja -soraa tierakenteissa ja betonituotteissa.

Manskisen mukaan on mahdollista, että Salossa syntyvästä pohjakuonasta jalostettuja tuotteita voitaisiin jossain vaiheessa hyödyntää myös Salon voimalaitosalueen väylä- ja kenttärakentamisessa ja rakennusmoduuleissa.

Pohjakuona sisältää myös paljon arvokkaita metalleja kuten alumiinia, kuparia ja rautaa. Suomen Erityisjäte ohjaa kuonan sisältämät metallit kierrätykseen ADR-kuivaerotuskäsittelyn avulla.

 

Poriin lisää toimintaa

Kattilatuhka ja savukaasunpuhdistuksessa syntyvä APC-jäte sen sijaan käsitellään Porissa Marinkorven käsittelylaitoksella.

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat tuhkat stabiloidaan ja loppusijoitetaan vaarallisen jätteen kaatopaikalle.

Manskinen ennakoi, että Porin käsittelylaitoksen henkilöstömäärä saattaa kasvaa Lounavoima-sopimuksen myötä, mutta tärkein vaikutus sopimuksella on tuhkien ja kuonien käsittelyn kokonaisuuden kehittämiselle:

”Pohjakuonille löytyy jo hyvin hyötykäyttöä. Tämä on pelinavaus sille, että pääsemme kehittämään myös muitten tuhkien hyödyntämistä ja käsittelyä Porissa.”

Suomen Erityisjäte kehittää kiertotaloutta nyt monella rintamalla. Yrityksellä on asiantuntemusta tuhkien ja kuonien käsittelyn ja hyödyntämisen lisäksi pilaantuneiden materiaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelystä sekä raaka-aineiden hyödyntämisestä.

Forssan ja Porin lisäksi yritys toimii myös Tampereen seudulla: Kangasalle rakentuu 155 hehtaarin kiertotalousalue, jota Tarasten Kiertotalousalue Oy:n koordinoi ja jossa Suomen Erityisjäte toimii veturiyrityksenä.

Suomen Erityisjäte Oy on osa LHJ Groupia. Sen omistavat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) ja Kuusakoski Oy.

 

Ekovoimalaitos käyntiin vuoden vaihteessa

Salon Korvemäen ekovoimalaitoksen rakentaminen on edennyt asennusvaiheeseen. Laitoksen 70-metrinen piippu nousi toukokuun alussa. Tällä hetkellä asennetaan kuonakuljetinta ja tuhkasiiloja.

Tavoitteena on, että jätteen koepoltto alkaisi tammikuussa 2021.

 

Kuva: Lounavoima. Salon ekovoimalaitoksen rakentaminen on edennyt aikataulussa. Toukokuun lopussa on vuorossa kattilan painekoe.

Facebooktwitterlinkedin