Sekajätteestä 76 prosenttia sopisi kierrätykseen

Facebooktwitterlinkedin

Jos asukkaat lajittelisivat jätteensä nykyistä tarkemmin, kierrätysastetta olisi potentiaalia nostaa roimasti. Pääkaupunkilaisten sekajätepussin sisällöstä jopa 76 prosenttia on jätettä, joka olisi lajiteltavissa kierrätykseen. Tulos selvisi Helsingin seudun ympäristöpalvelu HSY:n toteuttamasta kotien sekajätteen koostumustutkimuksesta, joka tehtiin viime lokakuussa.

Selkeästi eniten, lähes 40 prosenttia, sekajätteestä on biojätettä. Jokainen asukas heittää edelleen biojätettä sekajäteastiaan keskimäärin noin 60 kiloa vuodessa. Biojätteen määrä ei ole juurikaan vähentynyt sitten edellisen, vuonna 2015 toteutetun koostumustutkimuksen.

Sen sijaan muovipakkausten määrä sekajätteessä on vähentynyt 31 prosenttia sen jälkeen, kun HSY käynnisti muovipakkausten keräyksen suoraan taloyhtiöistä. Kotien jätetiloihin keräysastian on voinut tilata vapaaehtoisesti syksystä 2017 alkaen. Muovipakkauksia on kerätty myös joissakin kierrätyspisteissä vuodesta 2016 alkaen. Tällä hetkellä muovipakkauksia kerätään noin 7000 kiinteistöstä.

”Oletettavasti muovipakkauksista menee yhä suurempi määrä kierrätykseen lähivuosina. Tuemme keräyksen laajentumista uusilla jätehuoltomääräyksillä, joiden mukaan muovipakkauksia aletaan kerätä erikseen vuonna 2021 kaikista kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Aloitamme tänä keväänä pienkiinteistöissä monilokerokeräyskokeilun, jossa kerätään myös muovipakkauksia”, sanoo HSY:n hankepäällikö Aino Kainulainen.

Sekajätteen kokonaismääräkin on kääntynyt laskuun entistä paremman lajittelun ansiosta. Tällä hetkellä sekajätettä syntyy kodeissa keskimäärin 157 kiloa asukasta kohden vuodessa.

Sekajäte ohjautuu HSY:n alueella energiahyötykäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan. Sen sijaan erilliskeräysastioihin lajitellut hyötyjakeet on mahdollista ohjata jalostusprosesseihin, joissa niistä valmistetaan uusioraaka-aineita, biokaasua, kierrätysravinteita ja muita kierrätysmateriaaleja.

HSY:n tavoitteena on ohjata kierrätykseen kotien jätteestä peräti 60 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä kodeissa syntyvän jätteen kierrätysaste on pääkaupunkiseudulla noin 48 prosenttia.

Tutkimus on julkaistu HSY:n nettisivuilla https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun_sekajatteen_koostumus_2018.html

Tulokset ovat saatavissa taulukkomuotoisina HSY:n avoimen datan palvelussa https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=5

 

Kuva: HSY. Sekajätteestä selkeästi eniten ovat vähentyneet muovipakkaukset. Niiden määrä on vähentynyt sekajätteessä peräti 31 prosenttia edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Facebooktwitterlinkedin