Kaatopaikalle enää kolme prosenttia jätteistä

Facebooktwitterlinkedin

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto on jätetilastojen valossa purrut: Vuonna 2016 kaatopaikalle sijoitettiin enää kolme prosenttia eli alle 90 000 tonnia yhdyskuntajätteistä. Kaatopaikkasijoitus on vähentynyt vuodesta 2015 jopa 225 000 tonnia.

Tilastokeskus julkisti vuoden 2016 yhdyskuntajätetilastot tammikuussa. Tuoreen tilaston mukaan Suomi kierrättää yhdyskuntajätteistään 42 prosenttia. Kierrätys on kasvanut hitusen vuodesta 2015, jolloin kierrätysaste oli 40,5%. Tonnimäärässä laskettuna kierrätykseen saatiin 52 228 tonnia enemmän jätettä.

Sen sijaan jätteen energiana hyödyntämisessä on tapahtunut mittavaa kasvu. Energiahyötykäyttö on roihahtanut 48 prosentista 55 prosenttiin. Suomessa poltettiin yli 202 000 tonnia enemmän jätettä kuin vuonna 2015.

Eniten poltto on kasvanut erilliskerätyissä jätteissä kuten puujätteessä ja muissa erilliskerätyissä. Kaatopaikalta pois ohjautuneet jätteet, jotka on tilastoitu luokkaan ”muut ja erittelemättömät”, on tilastojen perusteella suurelta osin poltettu.

Materiaalikierrätys on kasvanut eniten erilliskerätyissä muovijätteissä, jossa kasvua on tullut vuodessa 14 000 tonnia. Kaikkien erilliskerättyjen jätteiden kierrätys on kasvanut miltei yli 48 000 tonnia.

Materiaalikierrätysastetta pienentää se, että yleensä kierrätykseen päätyvää sähkö- ja elektroniikkaromua syntyi Suomessa vuonna 2016 hieman vähemmän (56 964 tonnia) kuin vuonna 2015 (63 603 tonnia).

Sekajätteistäkin on saatu nyt kierrätykseen kymmenkertainen määrä vuoteen 2015 nähden. Tosin sekajätteen kierrätys on yhä vaatimatonta, noin kuusi tuhatta tonnia.

Yhdyskuntajätettä syntyi yhteensä 2,8 miljoonaa tonnia. Määrä ei ole juurikaan kasvanut vuodesta 2015. Asukasta kohden jätemäärä on vakiintunut noin 500 kiloon.

Facebooktwitterlinkedin