SITA Suomesta SUEZ environnement

Facebooktwitterlinkedin

31.3.2015

Ympäristöhuoltoalan yritys SITA Suomi Oy muuttaa yritysnimensä. Jatkossa yhtiö tunnetaan nimellä SUEZ environnement. Nimi kuuluu maailmanlaajuiselle ympäristö- ja jätehuoltoon sekä vedenpuhdistukseen keskittyneelle konsernille, jolla on yli 80 000 työntekijää 70 maassa.

Konserni on yli satavuotisen historiansa aikana kasvanut orgaanisesti ja yrityskauppojen myötä monessa eri maassa. Tytäryhtiöillä on ollut hieman erilaisia nimiä ja ilmeitä. Nyt konsernin yhtiöt ympäri maailmaa yhtenäistyvät uuden nimen alle: SUEZ environnement.

Yhtenäinen identiteetti, ilme ja tuotemerkki vahvistavat konsernin brändirakennetta ja tunnettuutta sekä yksinkertaistavat markkinointiviestintää.

Pohjoismaiden vesimarkkinoille

SUEZ haluaa brändiuudistuksella vauhdittaa konsernin kansainvälistä strategiaa: olla turvaamassa luonnonvarojen kestävää käyttöä koko maailmassa.

SUEZ käsittelee noin 65 miljoonan ihmisen jätevedet ja tuottaa noin 92 miljoonalle ihmiselle puhdasta juomavettä. Jätepuolella konserni hyödyntää globaalisti noin 14 miljoonaa tonnia jätettä vuosittain ja sillä on lähes 325 000 yritysasiakasta. SUEZ investoi vuosittain jopa yli 70 miljoonaa euroa tuotekehitykseen.

Suomessa SUEZ environnement on yksi suurimmista ympäristöhuoltoalan yrityksistä ja teollisuuden raaka-ainetoimittajista. Sen palveluksessa on noin 350 ammattilaista. Viime vuoden liikevaihto oli 72 miljoonaa euroa. Suomessa SUEZ environnementillä on 14 toimipistettä.

”Yhtenäisellä brändillä korostamme ja vahvistamme kansainvälisyyttämme. SUEZ environnement toteuttaa kiertotaloutta olemalla kestävän luonnonvarojen ja resurssien käytön asiantuntija ja toimija”, SUEZ environnementin Suomen yhtiön toimitusjohtaja Jorma Kangas kiteyttää.

Maailmanlaajuisen verkoston kautta yritys pystyy hyödyntämään koko konsernin tietotaidon. Myös suomalaisia innovaatioita voi päästä konsernin kautta kansainvälisille markkinoille.

SUEZin asiantuntijuutta vesi- ja viemäripuolen ratkaisuissa ei ole vielä juurikaan hyödynnetty Suomessa tai Pohjoismaissa. Nyt tähän on tulossa muutos.

”Vielä tämän vuoden aikana kartoitamme ja tutkimme, olisiko Suomessa ja muissa Pohjoismaissa potentiaalia ja kysyntää SUEZin vesiosaamiselle. Katsomme, löytyisikö täältä asiakkuuksia vesi- ja viemärilaitoksista”, Kangas sanoo.

Facebooktwitterlinkedin