Työvaatteet kohti suljettua kiertoa

Outi Luukko
Facebooktwitterlinkedin

Työvaatteiden teollisen mittakaavan kierrätys kohenee Suomessa. Rester Oy ja tekstiilipalvelukonserni Lindström ovat solmineet sopimuksen, jonka avulla Lindströmin poistotekstiilit kiertävät jatkossa teollisuuden uusiokäyttöön.

Rester rakentaa Paimioon uutta poistotekstiilien jalostuslaitosta. Yhtiön emoyhtiö on vastuullista työvaatepalvelua tekevä Touchpoint. Kun jalostuslaitos pääsee täyteen vauhtiin tänä vuonna, laitos pystyy käsittelemään noin 12 000 tonnia poistotekstiiliä vuosittain.

Laitos jalostaa poistotekstiileistä tekstiilikuitua. Sitä voi kierrättää esimerkiksi tekstiiliteollisuuden käyttöön langan ja edelleen kankaan tai teknisten tekstiilien raaka-aineeksi. Muita kierrätyskohteita ovat rakennusteollisuuden eristys- ja komposiittimateriaalit sekä akustiikkalevyt.

 

Yhteistyötä yli yritys- ja toimialarajojen

 

Emoyhtiö Touchpointille Resterin tuore yhteistyösopimus on erittäin tärkeä, sillä se on iso edistysaskel kohti tekstiilitoimialan kiertotaloutta ja esimerkki siitä, miten yhteistyötä täytyy tehdä yli yritysrajojen.

Tavoitteemme on edelläkävijä vastuullisten työvaatteiden toimittajana, mutta samalla haluamme olla rakentamassa ja omalta osaltamme edesauttamassa kestävämmän tekstiiliteollisuuden kehitystä,” sanoo Touchpointin tuore toimitusjohtaja Noora Salonoja.

Lindströmin lisäksi myös useat kunnalliset teolliset pesulat ovat aloittaneet poistotekstiilien toimittamisen Rester Oy:n tulevaan tekstiilien kiertotalouslaitokseen.

Lindströmiltä laitokseen ohjautuvat alkuvuodesta lähtien työvaatteiden, ravintolatekstiilien ja puuvillapyyherullien poistotekstiilit, noin 500 tonnia poistotekstiiliä vuosittain. Yhteistyö tulee kattamaan Suomen kaikki tulosyksiköt.

Rester-yhteistyön ansiosta Lindströmin poistotekstiilien kierrätysaste nousee nykyisestä noin viidestä prosentista sataan prosenttiin.

Lindströmille yhteistyö on tärkeä askel kohti vuoden 2025 tavoitetta. Tuolloin konserni aikoo kierrättää poistotekstiileistään sata prosenttia globaalisti.

”Haluamme olla toimialamme suunnannäyttäjä kestävän kehityksen osalta. Olemme mielellämme mukana etulinjassa luomassa kilpailukykyistä kiertotalouden liiketoimintamallia ja vauhdittamassa koko toimialan systeemistä muutosta”, sanoo Anna-Kaisa Huttunen, Lindström-konsernin ekosysteemeistä vastaava johtoryhmän jäsen.

 

Lindström näkee yhteistyön strategisena kumppanuutena.

 

”Kumppanuus ei ainoastaan takaa poistotekstiilien luotettavaa, vastuullista ja läpinäkyvää kierrätystä vaan myös sen, että kierrätyskuitujen optimaalista käyttämistä kehitetään aktiivisesti ja innovatiivisesti eri teollisuudenalojen tarpeisiin”, Huttunen tiivistää.

Rester tähtää siihen, että kierrätetyt tekstiilikuidut korvaisivat neitseellisten kuitujen käyttöä.

”Lindström-kumppanuudella on Resterille merkittävä rooli tämän arvoketjun rakentamisessa. Materiaalivirtojen ennustettavuus ja kierrätettävän poistotekstiilin tasalaatuisuus takaavat erinomaisen pohjan kehittyvälle kiertotaloustoiminnalle”, sanoo Resterin hallituksen puheenjohtaja Outi Luukko, joka siirtyi tammikuun 2021 alussa yhtiön toimitusjohtajaksi.

”Paine vähentää tekstiiliteollisuuden ympäristökuormitusta on valtava. Matka kiertotalouden konkreettisiin tekoihin ja kohti kestävämpää tulevaisuutta on käynnissä”, Luukko näkee.

 

Paimion laitoskiinteistöön tulee Resterin lisäksi kunnallinen toimija, Lounais-Suomen Jätehuolto, joka tulee käsittelemään kuluttajien poistotekstiilit.

 

Kuva: Tero Pajukallio. Outi Luukko sanoo, että Rester haluaa vaikuttaa ratkaisevasti kierrätettyjen tekstiilikuitujen lisäämiseen.

Facebooktwitterlinkedin