Sivuvirroissa lymyää iso kala

Facebooktwitterlinkedin

2.9.2016

Maaseudulla yhteistyön merkitys on aikoinaan oivallettu ja sitten unohdettu pitkäksi aikaa. Olisiko aika löytää maaseudun yrityssymbioosit uudelleen nykypäivän konstein? Maaseudulla toimii eri alojen yrityksiä, useimmiten pieniä, jotka yhteistyötään tiivistämällä saisivat ehkä kustannussäästöjä, parempaa kannattavuutta ja ympäristölle ystävällisempiä toimintatapoja.

Maaseudun yrityksistä valtaosa toimii tavalla tai toisella biotaloudessa. Biotalous on talouden malli ja toiminta, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ravinnon, energian, tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi. Oleellista on, että luonnonvaroja ei tuhlata, vaan ne käytetään mahdollisimman tarkkaan ja mieluusti uudelleen ja uudelleen. Biotalouden toteutumiseksi tarvitaan eri alojen yritysten välistä yhteistyötä myös ja etenkin maaseudulla.

Maaseudun yritysten sivuvirroista ja hävikistä suuri osa on edelleen käyttökelpoista. Oikeilla menetelmillä niistä saa irti aineosia, joiden arvo on moninkertainen alkuperäiseen tuotteeseen verrattuna. Mehunvalmistaja hyvin tietää, että mehun mäskissä piilee vielä liuta aineosia, jotka kosmetiikkateollisuus kiljuen käyttäisi tuotteisiinsa. Sientenviljelijä tietää kyllä, että käytetyssä kasvualustassa on aineksia lääkkeiksi tai ympäristön puhdistajaksi. Kalastaja on ehkä juuri oppimassa toimittamaan vähempiarvoisenkin kalansa jatkojalostukseen tai ainakin naapurin biokaasulaitokseen. Maidontuottaja tietää, että vasikan ensiruuaksi tarkoitetun ternimaidon joka pisara on helmi, eikä vasikka jaksa sitä kaikkea juoda.

Mutta kun ei ole sitä osaajaa, joka ottaa ne arvokkaat aineosat irti. Tai ei saada kerättynä yhteen niin suurta volyymiä materiaalia, että se kannattaa kuljettaa ja toimittaa jatkokäsittelyyn.

Oulun ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteisessä Maaseudun yrityssymbioosit MYSSY -hankkeessa toteutettiin Pohjois-Suomen maaseutuyrityksille suunnattu kysely. Alustavat tulokset toivat esiin muun muassa sen, että yritykset ovat miettineet sivuvirtojensa ja hävikkimateriaalin nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä, mutta keinot siihen ovat vielä hakusessa. Yritykset tarvitsevat tietoa hyötykäytön mahdollisuuksista. Kyselyn mukaan yrityksillä on myös vahva tahto yritysten väliseen yhteistyöhön monissa toimissa, kuten koneiden ja tarvikkeiden hankinnoissa ja käytössä.

Yhteistyössä on voimaa. Maaseudulle tarvitaan eri alojen osaamista yhdistäviä yrityssymbiooseja. Toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista ja palveluja hyödyntämällä yritykset tuottavat lisäarvoa, joka ilman yhteistyötä jää saavuttamatta.

Ritva Imppola,
projektikoordinaattori,
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
MYSSY-hanke www.oamk.fi/myssy

Facebooktwitterlinkedin