Stena Recycling investoi Ämmässuon Ekomo-alueelle

Ekomo-alue Ämmässuolla
Facebooktwitterlinkedin

HSY:n Ekomo-kiertotalouskeskittymä Espoon Ämmässuolla vahvistuu.

Stena Recycling on sopinut HSY:n kanssa perustavansa alueelle palveluyksikön.

”Ämmässuo on alalla jo brändi. Ämmässuon ekoteollisuuskeskus tunnetaan vahvana kiertotalousalueena. Meistä tuntui itsestään selvältä, että liitymme osaksi sitä kokonaisuutta”, sanoo Stena Recyclingin toimitusjohtaja Niclas Sacklén.

 

Pääkaupunkiseudun suurin palveluyksikkö

 

Stena ja HSY ovat neuvotelleet 1,8 hehtaarin maa-alueen vuokrauksesta Stenan kierrätystoimintaa varten 22 vuodeksi.

Stena suunnittelee aloittavansa toiminnan Ekomo-yhteistyöalueella ensi vuoden aikana. Tällä hetkellä käynnissä on ympäristölupaprosessi.

Stena Recycling Oy:n uusi palveluyksikkö käsittelee ja välivarastoi metalleja, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) sekä romuajoneuvoja.

Uudesta yksiköstä tulee Stena Recycling Oy:n suurin palveluyksikkö pääkaupunkiseudulla.

Vantaan Hakkilan yksiköllä on lupa vastaanottaa kierrätysmateriaaleja noin 20 000 tonnia vuodessa. Ämmässuon palveluyksiköstä tulee huomattavasti Hakkilaa suurempi.

”Uuden yksikön myötä pystymme palvelemaan asiakkaita entistä paremmin koko pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla”, Sacklén sanoo, mutta jättää vielä tarkemmat yksikön kokotiedot ympäristöluvitusprosessiin.

Sacklén näkee, että Ämmässuon palveluyksikön logistinen sijainti on hyvä etenkin pääkaupunkiseudun kasvavan länsiosan näkökulmasta. Idässä taas Vantaan Hakkilassa jo toistakymmentä vuotta palvellut yksikkö jatkaa toimintaansa.

Uusi yksikkö avaa myös mahdollisuuksia kuljetuslogistiikan päästöjen vähentämiseen: Ämmässuolta on hyvät yhteydet kuljettaa materiaaleja käsiteltäväksi Stenan tuotantolaitokselle Porin Tahkoluotoon.

 

Toimijajoukko monipuolistuu

 

Ekomo-alueilla HSY vahvistaa kiertotaloutta teollisten symbioosien ja yhteistyön kautta.

Yritykset saavat lisäarvoa toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Alueella on hyvät mahdollisuudet jätteiden, sivuvirtojen ja muiden materiaalien kierrättämiseen, hyödyntämiseen ja jalostamiseen kiertotalouden tarpeisiin, sekä monenlaiseen pilotointiin ja testaamiseen.

HSY:llä on Ekomo-alueet Ämmässuon lisäksi myös Kivikossa ja Seutulassa.

Espoon Ämmässuon Ekomo-yhteistyössä ovat jo mukana NCC Industry, Delete Demolition, Lassila & Tikanoja, Fortum, Remeo sekä muita kiertotalousekosysteemien toimijoita.

”Yhteistyö Stenan kanssa täydentää entisestään monipuolista kiertotaloustoimijoiden joukkoa alueella ja tarjoaa yrityksille uusia yhteistyömahdollisuuksia jätejakeiden ja resurssien keskinäisessä hyödyntämisessä”, sanoo HSY:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Tuomas Räsänen.

 

Uusia palveluita yhteistyöstä

 

Stenakin näkee paljon potentiaalia kiertotalousyhteistyölle, joka käynnistyy jo heti rakennusvaiheessa. Stena aikoo hyödyntää esimerkiksi alueella syntyvää ylijäämämaata uusiomateriaalina kentän perustusten maarakentamisessa.

HSY:n Sortti-aseman yhteyteen tulee Stenan vastaanottopiste, jonne kuluttaja voi helposti tuoda käytöstä poistuvan ajoneuvonsa viralliseen romutuspisteeseen. Autosta yli 95 prosenttia pystytään kierrättämään takaisin teollisuuden tarpeisiin.

”Tulevaisuutta ajatellen Ekomo-alueella on paljon mahdollisuuksia ekosysteemien rakentamiseen. Siellä on paljon isoja toimijoita, joiden kanssa pystymme ideoimaan uusia yhteistyön muotoja ja palveluja, joita ei kaikkia vielä edes tiedetä”, Sacklén visioi.

 

Kuva HSY. Espoon Ämmässuolle on rakentunut tunnettu kiertotalouden keskittymä, Ekomo-yhteistyöalue. Nyt ekosysteemi täydentyy uudella toimijalla.

Facebooktwitterlinkedin