Suomeen tulossa uusia biokaasuhankkeita yli viidelläsadalla miljoonalla – Biokaasuverkostoon jopa 42 uutta laitosta

Kuva: Adobe Stock. Maatalouden sivuvirrat ja lannat saadaan aiempaa tehokkaammin hyötykäyttöön uusien laitoshankkeiden myötä.
Facebooktwitterlinkedin

Maatalouden sivuvirtojen ja lantojen energia- ja ravinnehyödyntämispotentiaali alkaa konkretisoitua laitoshankkeina.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) tietojen mukaan Suomessa on rakenteilla ja suunnitteilla kaikkiaan 42 uutta biokaasulaitosinvestointia vuosina 2024–2027.

Investointien taloudelliset vaikutukset nousevat ainakin 514 miljoonaan euroon.

Lisää käsittelykapasiteettia 2,6 miljoonalle tonnille jätettä ja sivuvirtoja

Toteutuessaan hankkeet loisivat 800 uutta työpaikkaa.

Suunnitelluissa laitoksissa voisi kierrättää yhteensä yli 2,6 miljoonaa tonnia erilaisia jätteitä ja maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Ne myös tuottaisivat 1,2 terawattituntia uutta biokaasun ja biometaanin tuotantokapasiteettia Suomeen.

Huomattava osa hankkeista tähtää nesteytetyn biometaanin tuotantoon kuorma-auto- ja laivaliikenteeseen.

Yhdeksän biojätelaitosta

Laitossuunnitelmien joukossa on kahdeksan suurta, maatalouden sivuvirtoja kierrättävää, uutta biokaasulaitosta.

Hankelistaus sisältää ainakin Suomen Lantakaasu Oy:n, Wega Group Oy:n, Lännen Biokaasu Oy:n, BioGPaimio Oy:n ja Kaustisten keskitetyt laitokset.

Suunnitteilla tai rakenteilla on lisäksi kymmenen keskikokoista, maatalouden sivuvirtoja käsittelevää laitosta ja 11 pienemmän kokoluokan maatilalaitosta.

Lisäksi hankeputkessa on 9 biojätettä käsittelevää laitosta, yksi jätevesilaitos ja kolme teollisuuslaitosta.

Toimintaympäristö epävarma

SBB pitää yllä tilastoa vireillä olevista biokaasun ja biometaanin investointihankkeista. Tuotantoarvioissa ovat mukana investointihankkeet, jotka ovat saaneet tai hakeneet energiainvestointitukea, tai joiden käynnistymisestä on annettu muu julkinen ilmoitus.

13 laitosta on rakennusvaiheessa, eli niiden toteutuminen on todennäköistä.

Suurin osa on vielä suunnittelu- tai esiselvitysvaiheessa. Hankkeiden toteuttamiseen vaikuttavat biokaasun hinta- ja kysyntäodotukset ja investointituet.

Epävarmuus kansallisesta jakeluvelvoitteesta ja liikenteen päästövähennystoimista voi vielä jarruttaa etenkin liikennekaasua tuottavien investointihankkeiden etenemistä.

Laitosverkostossa pian yli sata laitosta

Jos hankkeet toteutuvat, ne reippaasti tuplaavat nykyisen biokaasun ja biometaanin tuotannon Suomessa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan biometaania tuotettiin vuonna 2022 noin 210 GWh ja biokaasua noin 730 GWh.

Suomessa on vuodesta 2021 lähtien valmistunut kaikkiaan 29 uutta biokaasulaitosta ja kaksi nykyisen laitoksen laajennusta.

Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä 91 biokaasulaitosta. Kaatopaikkakaasua kerätään 34 keräyspisteellä.

Kuva: Adobe Stock. Maatalouden sivuvirrat ja lannat saadaan aiempaa tehokkaammin hyötykäyttöön uusien laitoshankkeiden myötä.

Facebooktwitterlinkedin