Suomen kannattaa tarttua kiertotalouden mahdollisuuksiin

Facebooktwitterlinkedin

23.6.2016

Suomen usein kuvitellaan ja toivotaan olevan niitä maita, joissa ilmasto-ongelmat eivät ensimmäisinä kärjisty. Pieni lämpötilan nousu on joidenkin mielestä jopa toivottavaa. Saatetaan myös todeta, etteivät Suomen toimet merkitse paljoa maailman ongelmia ratkottaessa.

 

”Tärkeintä on nyt talouskasvu ja viennin lisääminen. Tässä onnistutaan, kun puu saadaan liikkeelle ja kaivoksia avataan lisää”, ovat lauseita, jotka suurin piirtein kuvaavat sitä, miten Suomen taloutta viedään nyt eteenpäin. Ilmastonmuutosta kyllä torjutaan, mutta ei niin, että se vaikuttaisi Suomen teollisuuden ja yritysten toimintaan ja uhkaisi luonnonvarojen hyödyntämistä.

 

Suunta saattaa osoittautua lyhytnäköiseksi ja kääntyä itseään vastaan. Tiedemiehet ovat laajalla rintamalla varoittaneet, että luonnonvaroja käytetään kestämättömästi. Sen seurauksia ovat ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen. Ongelmien syihin pitää myös puuttua, ja juuri tämän vuoksi kiertotaloudesta on ilmastomuutoksen torjunnan rinnalla tulossa yksi keskeinen talous- ja teollisuuspolitiikkaa ohjaava reunaehto. Tulevaisuudessa tavaroita, raaka-aineita ja energiaa pitää käyttää tehokkaammin, kierrättää ja käyttää uudelleen. Kestävien ja korjattavien tuotteiden tulee korvata kertakäyttökulttuuri. Näin myös edistetään uutta ja uudenlaista yritystoimintaa ja työllisyyttä.

 

Sitra on järjestämässä Helsinkiin kesäkuussa 2017 maailman ensimmäistä kiertotalouteen keskittyvää kansainvälistä tapahtumaa, World Circular Economy Forumia (WCEF 2017). Tapahtuma järjestetään yhdessä Suomen hallituksen, Pohjoismaiden ministerineuvoston, YK:n, OECD:n sekä EU-instituutioiden kanssa. Foorumiin odotetaan yli tuhatta osanottajaa ja sen tavoitteena on koota maailman päättäjiä ja johtavia asiantuntijoita edistämään kiertotaloutta osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista.

 

WCEF 2017 Helsingissä tukee Suomen kehittymistä kiertotalouden edelläkävijäksi. Iso kansainvälinen tilaisuus on tilaisuus Suomelle ja suomalaisille asiantuntijoille sekä yritykselle kertoa, mitä Suomessa on saatu ja aiotaan saada aikaan kiertotaloudessa. Suomen kannattaa tarttua kiertotalouden tuomiin mahdollisuuksiin. Muuten talouden rakenteet jäävät paikoilleen ja vaarana on, että uudet vientinäkymät ja työpaikat menetetään.

 

Mahdollisuuksista ei ole pulaa, jos vain talouden rakenteet tukevat kiertotalouteen siirtymistä. Esimerkiksi Kiinassa jääkaapin valmistaminen kuluttaa kahdeksan kertaa enemmän energiaa kuin Euroopassa. Kierrätetyn alumiinin prosessointi kuluttaa energiaa vain kymmenyksen verrattuna perinteiseen tuotantoon. Uusioraaka-aineita hyödyntävät metallisulattamot kasvavat ja kannattavat paremmin kuin perinteisempi teollisuus. Mahdollisuuksien lista on pitkä.

 

Niihin ollaan myös tarttumassa: Euroopan komissio laati loppuvuodesta 2015 EU:lle erityisen kiertotalousohjelman. Nyt Sitran vetämänä laaditaan Suomelle omaa kansallista kiertotalouden toimintaohjelmaa. Syksyllä valmistuvaa ohjelmaa tehdään yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeinoelämän sekä muiden merkittävien sidosryhmien kanssa.

 

Timo Mäkelä

Vanhempi neuvonantaja, Hiilineutraali ja resurssiviisas yhteiskunta -teema

Sitra

Facebooktwitterlinkedin