Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kasvaa

Facebooktwitterlinkedin

Viime vuoden tammikuussa perustettu Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB ry) kasvaa. Yhdistykseen liittyi loppuvuoden aikana neljä uutta yritysjäsentä (Jubilo Oy, Vaisala Oyj, Kiertokasvu/ Ruthon Group Oy sekä Demeca Oy) sekä yhdeksän henkilöjäsentä.

Ravinteiden kierrätystä ja biokaasua edistävä valtakunnallinen yhdistys edustaa koko bioalan arvoketjua. Yhdistykseen kuuluu nyt kolmisenkymmentä yritysjäsentä ja saman verran henkilöjäseniä. Jäsenyritykset valmistavat esimerkiksi biokaasua liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaanisia lannoitevalmisteita, kasvualustoja ja kierrätyskemikaaleja.

SBB on jäsenenä bioalan kansainvälisissä verkostoissa. Se kuuluu Euroopan biokaasuyhdistys EBA:aan, Euroopan kompostiverkosto ECN:ään sekä kaasuautoilu-yhdistys NGVA:aan.

SBB oli mukana juuri valmistuneessa kansallisessa biokaasuohjelmassa. Kansallinen biokaasuohjelma ehdottaa kattavaa joukkoa toimenpiteitä eri ministeriöille toteutettavaksi vuosina 2020-2023 eli nykyisen hallituskauden aikana.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) mielestä toimenpidesuosituslistauksessa on mukana toimialan kehittymisen kannalta tärkeitä toimenpiteitä nykyisen hallitusohjelman osalta. Biokaasuohjelmatyössä ei pystytty ratkaisemaan kaikkia asioita, sillä osa asioista on laajempia maatalous- ja energiaveropoliittisia kysymyksiä. SBB:n mielestä työryhmän suositusten pohjalta voidaan kuitenkin varmistaa toimialalle ennakoitavampi ja selkeämpi investointi- ja toimintaympäristö.

 

Kuva: Reetta Virtanen. Biokaasulaitosten lopputuotteista voi jalostaa esimerkiksi metsälannoitteita.

Facebooktwitterlinkedin