Suomen ylikulutuspäivä on 12.4. – Vähentääkö hallitus ympäristölle haitallisia tukia kehysriihessään?

Kuva: Adobe Stock. Talouden nykymalli ottaa käyttöön aina vain lisää neitseellisiä luonnonvaroja, jotka päätyvät lyhyen käytön jälkeen jätteeksi.
Facebooktwitterlinkedin

Suomi on kuluttanut loppuun laskennallisen osuutensa koko vuoden luonnonvaroista huomenna perjantaina 12.4.2024.

Ylikulutuspäivä (overshoot day) lasketaan maakohtaisesti mm. YK:n keräämän luonnonvarojen kulutuksesta kertovan datan sekä viimeisimpien talouden tunnuslukujen perusteella. Maapallon laskennallinen ylikulutuspäivä on 25. heinäkuuta, eli suomalaiset kuluttavat monin verroin maailman väestön keskiarvoon nähden.

Ylikulutuspäivänä suomalaisten kulutuksen ekologinen jalanjälki ylittää laskennallisesti maapallon biokapasiteetin, eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Talouden tasapainottamiseen apua

Ylikulutus on ekologisten kriisien kuten luontokadon ja ilmaston lämpenemisen juurisyy.

Ylikulutuksen ongelmat liitetään usein yksilöiden kuluttamiseen, vaikka suurin vastuu luonnonvarojen ylikulutuksen taittamisesta on poliittisilla päättäjillä.

Ympäristöjärjestöt ovat ehdottaneet hallitukselle useita tapoja toimia, joilla voitaisiin sekä vähentää ylikulutusta että tasapainottaa taloutta.

”Ensi viikolla alkavassa kehysriihessä hallituksella on velvollisuus kääntää Suomea ekologisesti kestävään suuntaan. Ensisijaisen tärkeää on ajaa systemaattisesti alas ympäristölle haitalliset tuet ja ottaa käyttöön ilmasto- ja luontotoimia, jotka myös vahvistavat valtiontaloutta”, sanoo WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Talouden nykymalli ottaa käyttöön aina vain lisää neitseellisiä luonnonvaroja, jotka päätyvät lyhyen käytön jälkeen jätteeksi.

Facebooktwitterlinkedin