Syke: Luonnonvarojen kulutus ja talouskasvu voidaan irtikytkeä

Kuva: Syke. Suomen ympäristökeskus ehdottaa monia toimia kiertotalouden edistämiseksi. Yksi näistä olisi kotitalouksille myönnettävän korjaussetelin käyttöönotto. Myös EU esitti tätä äskettäin hyväksymässään korjausaloitteessa.
Facebooktwitterlinkedin

Talouskasvu Suomessa on mahdollista, vaikka luonnonvaroja kulutettaisiin vähemmän.

Suomen kannattaisi siirtyä kiertotalouteen, koska se vähentäisi luonnonvarojen käyttöä ja edistäisi kriisinsietokykyä. Samalla hillittäisiin ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Näin toteaa Suomen ympäristökeskus tuoreessa Policy Brief -julkaisussaan. Se avaa politiikkatoimia, joilla luonnonvarojen kulutuksen ja talouskasvun irtikytkentä on mahdollista toteuttaa.

Julkaisu kertoo myös, mitä siirtymä hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan edellyttäisi.

Ydinviesti on, että Suomen talous voi kasvaa, vaikka luonnonvarojen kulutusta vähennetään.

”Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen mahdollistaa luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan käytön samalla kun ratkotaan ilmasto- ja ympäristöhaasteita ja avataan uusia taloudellisia mahdollisuuksia Suomelle”, korostaa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) professori Jyri Seppälä.

Kiertotaloustoimia otettava laajasti käyttöön

Kiertotaloussiirtymälle on suuri tarve, koska Suomessa luonnonvarojen kulutus asukasta kohti on yli kolminkertainen EU:n keskitasoon verrattuna, ja luonnonvarojen jalostusarvo on EU:n matalimpia.

Suomen strategisen kiertotalousohjelman tavoitteena on siirtymä hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan, jossa luonnonvarojen kulutuksen kasvu taittuu vuoteen 2035 mennessä.

”Siirtymä on toteutettavissa taloutta heikentämättä. Samalla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmansaasteita sekä hidastaa luontokatoa. Talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta ja ympäristövaikutuksista kuitenkin edellyttää, että kiertotalous- ja vähähiilisyystoimenpiteitä otetaan laajasti käyttöön yhteiskunnan eri osa-alueilla, kuten rakentamisessa, teollisuudessa, kulutuksessa, energiasektorilla ja ruokajärjestelmässä” painottaa erikoistutkija Hannu Savolainen Sykestä.

Kulutusta pitkäikäisiin tuotteisiin ja palveluihin

Keskeisiä kiertotaloustoimenpiteitä siirtymässä ovat muun muassa materiaalien tehokkaampi käyttö, kierrätysmateriaalien tarjonnan ja käytön kasvu, jalostusarvon nosto teollisuudessa sekä kulutuksen kohdentuminen pitkäikäisiin tuotteisiin ja tavaroiden sijasta palveluihin.

Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan vaatii Suomelta lisää kunnianhimoa ja tehokasta sääntelyä. Näin vahvistetaan Suomen roolia kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja kestävänä kiertotaloustoimijana.

”Kiertotaloutta edistetään sääntelyllä, joka ylläpitää ja luo kestävien kiertotalousmateriaalien, -tuotteiden ja -palveluiden markkinoita. Suomen kannattaa vaikuttaa EU:n kiertotalousaloitteisiin, esimerkiksi tukea EU:n ekosuunnitteluasetusta, jonka avulla edistetään tuotteiden käyttöiän pidentämistä ja kierrätettävyyttä, ja ehdotusta vihreiden väittämien todentamisesta”, korostaa Syken erikoistutkija Enni Ruokamo.

Investoinnit resurssitehokkaaseen ja korkean jalostusarvon teollisuuteen ja puhtaaseen energiaan ovat välttämättömiä hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan siirtymiseksi.

Lisäksi maankäytön paineita vähentävää ja hiilinieluja vahvistavaa ohjausta tulee lisätä.

Kuva: Syke. Suomen ympäristökeskus ehdottaa monia toimia kiertotalouden edistämiseksi. Yksi näistä olisi kotitalouksille myönnettävän korjaussetelin käyttöönotto. Myös EU esitti tätä äskettäin hyväksymässään korjausaloitteessa.

Facebooktwitterlinkedin