Tutkimus: Kiertotalous suojaa luontoa Suomessa

Suomalaista biodiversiteettiä
Facebooktwitterlinkedin

Kiertotalouden toimet turvaavat luonnon monimuotoisuutta ja pienentävät kasvihuonekaasupäästöjä Suomessa.

Etenkin sisempien materiaalikiertojen kiertotaloustoimenpiteet ovat kiertotalouden supertekoja: Ne edistävät vähähiilisyyttä, turvaavat biodiversiteettiä ja pienentävät ympäristövaikutuksia yli toimialarajojen.

Tällaisia toimia ovat esimerkiksi materiaalien käytön optimointi ja materiaalitehokkuus sekä tuotteiden uudelleenkäyttö ja käyttöiän pidentäminen.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat tehneet mittavan työn ja selvittäneet yli viidenkymmenen kiertotaloustoimenpiteen vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.

”Tämä on ensimmäinen kertoa, kun kiertotalouden toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalia ja vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen selvitettiin samanaikaisesti näin kokonaisvaltaisesti”, sanoi SYKEn tutkija Enni Ruokamo esitellessään tuloksia webinaarissa 3. maaliskuuta.

Tutkimuksen rahoitti ympäristöministeriö.

 

Vaikuttavia kiertotaloustoimia löytyi jokaiselta toimialalta

 

Tutkijat vertailivat erilaisia kiertotalouden materiaalitehokkuustoimia, kierrätystoimia ja kysyntään perustuvia toimia metalliteollisuudessa, rakentamisessa, kiinteistöjen käytössä, metsäteollisuudessa, ruokajärjestelmissä, liikenteessä, muoveissa, elektroniikassa ja tekstiileissä.

He arvioivat, kuinka laajasti erilaisia toimia on jo otettu Suomessa käyttöön ja miten toimet mahdollisesti yleistyvät jatkossa.

Jokaisen toimialan sisältä löytyi laadullisessa vertailussa erityisen vaikuttavia kiertotaloustoimia.

Tarkemmista tuloksista voit lukea lisää tulevista Uusiouutisten jutuista sekä julkaistusta raportista Kiertotalous vähähiilisyyden edistäjänä ja luonnon monimuotoisuuden turvaajana.

 

Kuva: Reetta Virtanen. Kiertotalouden toimet voivat suojata esimerkiksi kotimaisia vesistöjä.

Facebooktwitterlinkedin