Symbioosit kiertotalouden rattaina

Facebooktwitterlinkedin

14.12.2016

Teolliset symbioosit Suomessa (FISS) (www.teollisetsymbioosit.fi) parantaa toimijoiden materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä siten, että materiaalien arvo säilyy tai nousee, ja syntyy uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Toiminta kattaa alueellisesti jo hieman yli puolet Suomesta.

Ideana on saattaa yhteen sivuvirtojen tarjoaja ja hyödyntäjä sekä tarvittavan teknologian tai palvelun tarjoaja tai asiantuntija. Aluekoordinaattorit auttavat toimijoita löytämään oikeat kumppanit ja avustavat symbioosien toteutuksessa.

Symbioosien rakentaminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja toimintamallin käyttö laajentunut nopeasti. Mukana on tällä hetkellä lähes 600 yritystä ja yli 2 000 symbioosimahdollisuutta on tunnistettu ja kymmeniä viety eteenpäin. Uusia symbiooseja on rakentunut esimerkiksi etsimällä tietyille sivuvirroille, kuten tuhkille, sivukiville, ylijäämälämmölle, muovi- ja tekstiilijätteille sekä elintarviketeollisuuden ja maatalouden sivuvirroille hyödyntämiskohteita. Joku toimija, kuten tiilitehdas tai biojalostamo, on saattanut kaivata sopivia sivuvirtoja raaka-aineeksi ja symbioosi on syntynyt vastauksena tähän tarpeeseen. Muun muassa Peittoolla ja Nurmeksessa symbioosit ovat kehittyneet uusien tai olemassa olevien ekoteollisuuspuistojen yhteyteen. Joissakin tapauksissa on onnistuttu kehittämään ratkaisuja, joilla sivuvirroista voidaan jalostaa raaka-aineita tai tuotteita kannattavasti.

Symbioosien rakentaminen ei tapahdu hetkessä. Riskinä on, että työtä ei saateta loppuun. Toteutuksessa tarvitaan niin aluetason kuin kansallisen tason toimintaa. Aluetason työ mahdollistaa läheltä saatavan tuen, jossa tunnetaan paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet.

Kansallisen tason toiminnalla tuetaan aluehankkeita, edesautetaan asiantuntijatiedon ja osaamisen hyödyntämistä ja hyvien käytäntöjen jakamista, ehkäistään ”pyörän keksimistä uudelleen” ja varmistetaan koko Suomen kannalta suurempi vaikuttavuus kokonaistaloudellisesti parhaimmalla tavalla.

Eri alueilla toimivat aluekoordinaattorit kokevat kansallisen tason toiminnan tärkeänä. Motiva johtaa toimintaa kansallisella tasolla, toimii aktivoijana, tiedon välittäjänä, viestijänä ja verkottajana vastaten myös toiminnan kehitystyöstä. Motiva hallinnoi kansallista SYNERGie-resurssitietokantaa, jonka avulla kerätään tietoa toiminnan tuloksellisuudesta. Olemme myös kouluttaneet alueorganisoijat symbioosien rakennustyön käytännön organisointiin sekä työkalujen ja resurssitietokannan käyttöön.

Vaikeutena on löytää rahoitus kansallisen tason toiminnalle. Hyvin käynnistynyt työ uhkaa nyt loppua. Rahoitus mahdollistaisi pitkäjänteisyyden ja toiminnan laajentamisen koko Suomeen. Työn hedelmien korjaaminen, symbioosien toteutuminen, on vasta alkanut. Olisi harmillista, jos näistä tuloksista ei saataisi koottua tietoja yhteen. Kiertotalouteen liittyvät hienot menestystarinat voisivat aktivoida muita yrityksiä uuteen bisnekseen ja kasvuun. Miksi emme hyödyntäisi tätä konkreettista toimintaa nyt, kun Suomi pyrkii kiertotalouden edelläkävijäksi ja globaaliksi kärkimaaksi?

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Facebooktwitterlinkedin