Tarttuuko Kanada kiertotalouteen?

Facebooktwitterlinkedin

Maailman neljäs kiertotalousfoorumi WCEF pidetään syksyllä Kanadassa. Maan hallitus pitää kiertotaloutta yhtenä vihreän talouden kasvun moottorina.

 

Kanada on yksi maailman varakkaimmista valtioista. Kuitenkin se on melko epätavallinen tuossa joukossa, sillä sen taloudessa on tärkeässä osassa luonnonvarojen hyödyntäminen. Vaikka maata ei voi muutoin verrata Venäjään, on Kanada edelleen riippuvainen raaka-aineiden kaupasta samoin kuin Venäjäkin.

Riippuvuus luonnonvaroista näkyy selvästi myös Kanadan ilmastopäästöissä. Kanada tuottaa G20-maiden keskiarvoon verrattuna kolminkertaisesti kasvihuonepäästöjä. Korkea elintaso, ympäristötietoisuuden puute ja pinta-alan riittävyys ja harva asutus (aina löytyy tilaa kaatopaikalle) ovat johtaneet siihen, että Kanada on myös maailman suurin jätteentuottaja.

Kanadan ilmastopolitiikka on ollut tempoilevaa maan tasapainoillessa teollisuuden intressien ja kasvavien ympäristöhuolten riskiaallokossa. Maata 2006–2015 hallinneen Stephen Harperin konservatiivipuolueen jälkeen valtaan nousi Justin Trudeaun liberaalipuolue. Maan ilmastopolitiikka on muuttunut Trudeaun hallituskaudella tiedekielteisestä jarruttajasta ilmastonmuutosta vastaan taistelevien maiden kärkijoukkoon.

Trudeaun on kuitenkin ollut vaikeata toteuttaa ilmastopolitiikkaansa. Häntä on kritisoitu niin omien, vihreiden kuin konservatiivienkin suunnalta. Aiemmin kriittisesti öljyteollisuuden investointeihin suhtautunut Trudeaun hallitus päätyi viime vuonna ostamaan Brittiläisen Kolumbian ja Albertan välisen Trans Mountain -öljyputken, koska kannatusluvut Kanadan keski- ja länsiosissa alkoivat näyttää huolestuttavilta. Hankaluuksista ja laskeneesta kannatuksesta huolimatta Trudeaun liberaalipuolue sai syksyn 2019 vaaleissa kuitenkin luvan jatkaa vallankahvassa, joskin vähemmistöhallituksena.

Trudeaun hallitus näkee ilmastonmuutoksen myös historiallisena mahdollisuutena rakentaa kestävää taloutta, joka nojaa vihreään infrastruktuuriin ja työpaikkoihin. Yhtenä vihreän talouden kasvumoottorina hallitus pitää kiertotaloutta. Vaikka käsite ja keskustelu sen ympärillä on Pohjois-Amerikassa vielä nuorta, silti kiinnostus niin hallinnossa, tutkimuslaitoksissa kuin liike-elämässäkin on voimakasta. Yksi esimerkki tästä on se, että Kanada haki maailman neljännen kiertotalousfoorumin isännyyttä tälle vuodelle. Maailman kiertotalousfoorumi WCEF on Suomen ja Sitran omistama brändi ja globaali tapahtuma.

Kiertotalouden nähdään tarjoavan Kanadan luonnonvarasektoreille valtavasti mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja vähentää samalla jätteen määrää. Kanada on hyvin vastaanottavainen uusille ideoille, sillä nykypolitiikalla ja talouden rakenteella se ei pääse lähellekään Pariisin sopimuksen tavoitteita. Trudeaun hallituksen tulee pystyä osoittamaan tuloksia ennen seuraavia vaaleja. Tähän tarkoituksen kiertotalousfoorumin isännöinti ja sen korkea profiili sopii Kanadalle hyvin.

 

Kirjoittaja Mika Sulkinoja on Sitran hiilineutraalin kiertotalouden johtava asiantuntija.

Kuva: Sitra.

Facebooktwitterlinkedin