Tutkimuksesta vauhtia kiertotalouteen

Lotta Matikainen
Facebooktwitterlinkedin

CICAT2025-hankkeessa yhtenä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden muotona ovat politiikkasuositukset, jotka kiteyttävät pidemmän tutkimusprosessin sellaiseen muotoon, joka mahdollistaa tutkimustulosten sovellettavuuden käytännössä.

Tähän mennessä niitä on julkaistu yhteensä viisi, joista ensimmäinen vuonna 2019 ja tuorein, kiertotalouden startup-yrityksiä koskeva politiikkasuositus toukokuussa 2022.

Kiertotaloussiirtymän keskiössä ihmiset ja yhteistyö

Syksyllä 2019 julkaistu politiikkasuositus muistuttaa siilot ylittävän yhteistyön tärkeydestä sekä yhteistyön eri muodoista.

Vaikka yhteistyön tarve kiertotaloussiirtymässä voi jossain määrin tuntua itsestään selvyydeltä, sitä ei voi liikaa korostaa. Viesti siiloista pois pyrkimiseen on levinnyt: politiikkasuosituksen ”ulos siiloista” ‑ajatusta käytettiin Suomen strategisen kiertotalousohjelman julkistamisen yhteydessä keväällä 2021.

Vuoden 2020 politiikkasuositus haastaa jokaisen yksilön toimimaan ja kutsuu mukaan kiertotalousjuhlaan.

Me ihmiset yksilö- ja organisaatiotasolla olemme ratkaisevassa asemassa kestävyyssiirtymissä. Siirtyminen kestävään kiertotalouteen on saavutettavissa vain, jos organisaatioiden lisäksi jokainen yksilö työ- ja arkirooleissaan osallistuu kiertotaloustalkoisiin.

Vielä kaksi vuotta sitten yksilön rooli kestävyyssiirtymässä herätti vahvoja tunteita, jopa aggressiota. Oma rooli koettiin usein kivuliaaksi eivätkä kaikki tutkijatkaan korostaneet yksilön merkitystä. Politiikkasuositukselle oli siis selvä tarve ja se on herättänyt keskustelua.

Kaupunkien resurssit ja sujuva sopiminen kiertotalouden edistäjinä

Keväällä 2021 julkaistussa politiikkasuosituksessa yhdistyvät sidosryhmäyhteistyö ja toimijuus.

Kaupungeilla ja kunnilla on kaikki edellytykset olla kiertotalouden edelläkävijöitä, mutta oma potentiaali on tunnistettava ja siihen on tartuttava. Kaupungit ja kunnat toimivat yhteistyökeskittyminä johtavassa ja organisoivassa roolissa. Niillä on paljon osaamista, ymmärrystä ja resursseja.

Kiertotalous on kilpailuvaltti kaupungeille, mutta lopulta arvonluonti on yhteistyön tulos.

Politiikkasuositus syksyltä 2021 tarjoaa ohjenuoria kiertotaloussiirtymään.

Kiertotalous vaatii sujuvaa sopimista eri yhteistyökumppaneiden välillä. Olemassa olevia instrumentteja voidaan käyttää, mutta niitä pitää osata soveltaa muuttuvassa liiketoimintakentässä. Kiertotaloussiirtymä laittaa yritykset pohtimaan uudelleen esimerkiksi tuotantoa ja yhteistyökumppaneiden valintaa.

Politiikkasuosituksen tarkoitus on palvella myös pienempiä yrityksiä, joilla ei ole mahdollisuutta lakitiimin palkkaamiseen.

Kiertotaloustulevaisuus luodaan nyt

Siirtymä lineaaritaloudesta kiertotalouteen vaatii siis oman roolin ymmärtämistä ja potentiaalin tunnistamista, uusien toimintatapojen etsimistä, sujuvaa sopimista sekä ennen kaikkea siilot ylittävää yhteistyötä.

Politiikkasuositukset on luotu tämän tueksi jokaista toimijaa varten.

Kiertotalouden aika on nyt. Tartutaan siihen yhdessä!

Tutustu politiikkasuosituksiin CICAT2025-hankkeen sivuilla cicat2025.fi!

#1 Kiertotalouden vahvistaminen vaatii siilot ylittävää yhteistyötä 

#2 Lähde mukaan kiertotalousjuhlaan! 

#3 Kiertotalous kaupungin menestystekijänä

#4 Kiertotalous tarvitsee sujuvaa sopimista

#5 Kiertotalousyrittäjät kokevat olevansa sivussa kiertotalousmurrokseen liittyvästä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta

 

Lotta Sihvo Matikainen

Kirjoittaja on tutkija ja tohtoriopiskelija Tampereen yliopiston kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelmassa.

Kuva: Tampereen yliopisto

Facebooktwitterlinkedin