Telaketju-hanketyö sai jatkoa ja rakentaa nyt Suomeen kiertotalouden mukaista tekstiiliteollisuutta

Tekstiilien kiertotalouden idea
Facebooktwitterlinkedin

Telavalue-hanke jatkaa suomalaisen kestävän ja kiertotalouden mukaisen tekstiilituotannon kehittämistä. Biopohjaisia ja kierrätettyjä kuituja yhdistämällä saadaan raaka-ainepohjaa modernille kotimaiselle tekstiiliteollisuudelle.

Suomalaisen tekstiiliteollisuuden uudistaminen jatkuu helmikuussa alkaneessa Telavalue-hankkeessa. Kivijalkaa kotimaiselle tekstiilituotannolle haetaan kierrätysmateriaalien ja uusien biopohjaisten kuitujen yhdistämisestä. Näistä voi yhdessä syntyä riittävästi raaka-ainepohjaa tuomaan maahan kestävää ja kiertotalouden mukaista tekstiiliteollisuutta.

Suomessa on tehty tavoitteen eteen pitkäjänteistä työtä. Telavalue-hanke on jatkoa aiemmille Telaketju-hankkeille, joissa on monipuolisesti kehitetty materiaali- ja verkostopohjaa kotimaiselle kestävien tekstiilien tuotannolle. Kokonaisuudesta puuttuu kuitenkin edelleen joitakin tärkeitä paloja, kuten kehräämö ja osia valmistuksen arvoketjusta. Näitä aukkoja Telavalue haluaa täyttää.

Tekstiilistrategia

Metsästä kilpailuvaltti

Mahdollisuus hyödyntää puupohjaisia kuituja on Suomen erityinen voimavara. Kemia on keskeisessä roolissa, kun selluloosapohjaiselle kuidulle kehitetään haluttuja ominaisuuksia kuten lujuutta ja absorp­tiokykyä, kertoo Satu Ikävalko Kemiran Mikro­biologian & Bioteknologian yksiköstä, joka on mukana hankkeessa.

”Myös tekstiilien kierrätyksen tehostamisessa kemialla on tärkeä rooli. Kemiralla on erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää sellu- ja paperi­teollisuudesta hankittua kuitukemian osaamista ja asiantuntemusta tekstiili­teollisuuden uusien innovaatioiden luomisessa”, Ikävalko sanoo.

Kemiran lisäksi mukana on laaja toimijajoukko. Telavalue koostuu kuudesta yritysprojektista sekä julkisesta tutkimushankkeesta, jossa ovat mukana VTT, LAB-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Kaksivuotista tutkimushanketta rahoittaa Business Finland yhdessä 17 yrityksen ja muun organisaation kanssa. Hanke kuuluu Metsä Groupin ja Fortumin ExpandFibre-veturiekosysteemiin.

 

Likaisista komposiitteja

Suomessa teknisten tekstiilien tuotanto on säilynyt vahvana, vaikka vaatetus- ja kodintekstiilien valmistus on vähentynyt. VTT:n yhtenä roolina Telavalue-hankkeessa on miettiä kierrätysratkaisuja näille korkealaatuisille, pääosin muovipohjaisista tekokuiduista valmistetuille tekstiilimateriaaleille, kertoo Telavalue-hankkeen koordinaattori, erikoistutkija Pirjo Heikkilä VTT:ltä.

”Aiemmissa hankkeissa VTT:n muovien kierrätykseen soveltuvia prosesseja onkin jo testattu onnistuneesti teknisten tekstiilien tuotannon sivuvirtoihin. Jatkamme prosessien kehitystä nyt siihen suuntaan, että voisimme hyödyntää myös käytettyjä, likaisia teknisiä tuotteita komposiittien valmistukseen”, Heikkilä selventää.

Yritysten kiertotaloussiirtymää taas tuetaan Turun ammattikorkeakoulussa tutkimalla uusia kiertotalouden liiketoimintalleja, kuten jakamispalveluita, joilla voidaan ratkaista tekstiilien kuluttamiseen liittyviä ongelmia.

LAB-ammattikorkeakoulu taas edistää hankkeessa muun muassa vastuullisten ja pitkäikäisten tekstiilituotteiden kehitystä.

Teksti: Katja Pulkkinen, Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock.

Kuvio: Katja Pulkkinen ja Pirjo Heikkilä/VTT. Telavalue-hankkeessa kehitetään kotimaisen kestävän tekstiilin ekosysteemiä ja arvoketjuja hyödyntämällä biokuituja ja kierrätysmateriaalivirtoja. Esimerkiksi langan kehräykseen ja kerätyn tekstiilin esikäsittelyyn ja kuidun avaukseen kaivataan ratkaisuja. (Muokattu ja käännetty Pirjo Heikkilän/VTT englanninkielisestä kaaviosta)

Facebooktwitterlinkedin