Tilastointitavan muutos kohensi kierrätysastetta

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Stora Enso. Varkaudessa on käynnistetty uudestaan jo kertaalleen suljettu kierrätyskuitulaitos.

 

31.3.2017

 

Tuottajayhteisön keräämät tiedot kuitupakkausjätteiden alkuperistä, määristä ja kierrätyksestä kulkevat nyt aiempaa tarkempina Tilastokeskukselle. Tämä näkyy yhdyskuntajätteen kokonaiskierrätysasteen kohenemisena.

 

Euroopassa puhutaan paljon eri maiden kierrätystilastojen vertailtavuudesta ja luotettavuudesta. Suomessakin on nyt saatu osoitus siitä, kuinka tilastointitapa vaikuttaa kierrätysasteisiin.

Tilastokeskus julkaisi viime vuoden lopussa vuoden 2015 yhdyskuntajätetilaston, joka sisälsi iloisen uutisen: Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli vihdoin noussut yli 40 prosentin madeltuaan sitä ennen vuosikausia vähän yli 30 prosentissa.

Tilastokeskus korosti tiedotteessaan, että kierrätysastetta nosti etenkin kaupan aloilla kertyvien kuitupakkausjätteiden määrän täsmentyminen. Kuinka tilastot siis täsmentyivät?

 

Teollisuusjätteestä yhdyskuntajätteeksi

Kun vertaa vuoden 2014 ja 2015 yhdyskuntajätetilastoja toisiinsa, huomaa, että vuoden 2015 tilastossa erilliskerätyn paperin ja kartonkijätteen sarakkeessa on yli 153 000 tonnia isompi jätemäärä kuin vuoden 2014 vastaavassa sarakkeessa.

Juha Espo Tilastokeskuksesta kertoo, että sarakkeeseen on nyt saatu laskettua aiempaa tarkemmin mukaan ne kuitupakkausjätteet, jotka ovat peräisin kotitalouksista, palvelutoimialoilta ja kaupasta.

Määritelmät eivät ole muuttuneet, mutta nyt Tilastokeskus pystyy vain paremmin erottelemaan pakkausten kokonaismäärästä alkuperänsä mukaisesti yhdyskuntajätteen määritelmän piiriin kuuluvat pakkausjätteet. Tilastokeskus pystyy tekemään näin Suomen Kuitukierrätys Oy:n laatiman kuitupakkaustaseen ansiosta. Aiemmin esimerkiksi kaupasta kertyneitä kuitupakkauksia on jäänyt yhdyskuntajätetilastosta pois, koska ne on laskettu mukaan teollisuusjätteisiin.

Espo kiitteleekin Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, joka on toimittanut Tilastokeskukselle aiempaa tarkemmin eritellyt tiedot kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden kuitupakkauksista.

 

”Tiedot olemassa vuosikausia”

Suomen Kuitukierrätyksen kehityspäällikkö Eija Jokela kertoo, että itse asiassa tietojen täsmentymisessä on kyse vain paremmasta tiedonkulusta. Suomen Kuitukierrätys ja sen edeltäjä, Suomen Aaltopahviyhdistys ry, ovat eritelleet omissa tilastoissaan hyvin tarkasti jo vuosikausia sen, kertyvätkö pakkausjätteet kaupan vai teollisuuden piiristä.

”Tieto on ollut olemassa, mutta ehkä se ei aiemmin ole kulkenut eteenpäin sinne, missä sitä on tarvittu. Nyt tiedot on saatu Tilastokeskukseen, kun sieltä on meiltä reippaasti niitä kysytty”, Jokela miettii.

Kuitukierrätyksen kotisivuilla olevassa kuitupakkaustaseessa kierrätykseen päätyvät kaupan ja teollisuuden kuitupakkaukset esitetään yhteenlaskettuna tonnimääränä. Kuitukierrätys kuitenkin pitää myös tarkempaa taulukkoa, jossa kaupan ja teollisuuden kuitupakkausmäärät on eritelty. Kuviosta käy ilmi, että teollisuuden kuitupakkauksia päätyi vuonna 2015 kierrätykseen 72 000 tonnia, kun taas kaupan kuitupakkauksia 163 000 tonnia. Kaupan osuuden Tilastokeskus on nyt laskenut mukaan vuoden 2015 yhdyskuntajätetilastoon.

Koska kuitupakkaukset saadaan kierrätettyä Suomessa yli 90-prosenttisesti ja koska kaupan alalta kertyy mittava pakkausjätevirta, tämä riittää kohentamaan yhdyskuntajätteen kokonaiskierrätysastetta.

 

Yli 90 prosenttia kierrätetään kotimaassa

Toki kierrätys on petrannut muistakin syistä. Esimerkiksi lasijätettä on saatu toimitettua materiaalikierrätykseen yli 60 000 tonnia enemmän kuin edellisvuonna.

Eija Jokela arvioi, että kuitupakkausten kierrätys on lisääntynyt kotimaassa vuodesta 2015 vuoteen 2016. ”93 prosenttia kaikesta siitä, mitä me [kuitupakkausten tuottajayhteisö yhteistyökumppaneineen] olemme keränneet, on kierrätetty kotimaassa. Vuonna 2015 määrä oli 91 prosenttia. Lisäys johtuu siitä, että kotimaasta löytyy entistä enemmän käyttökohteita kierrätyskuiduille”, Jokela huomauttaa.

Esimerkiksi Stora Enso on avannut Varkauteen uuden aaltopahvin raaka-ainetta valmistavan laitoksen, joka vihittiin käyttöön viime vuonna.

Tarkemmat vuoden 2016 tilastot kuitupakkausten kierrätysasteesta valmistuvat loppuvuodesta. Niitä varten tarvitaan vielä myös Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n tietoja Suomen markkinoille saatettujen pakkausten kokonaismääristä.

Facebooktwitterlinkedin