Toteutuuko Salon jätevoimala?

Facebooktwitterlinkedin

1.12.2015

Jätevoimala ei toteudu Salon Korvenmäkeen ainakaan vielä vuonna 2018. Markkinaoikeus on kumonnut lounaisen Suomen jätelaitosten muodostaman hankintarenkaan päätöksen yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä.

Markkinaoikeuden mukaan lounaisen Suomen hankintarengas on tehnyt virheitä yhdyskuntajätteen käsittelyn hankinnassaan.

Hankintarengas päätti kilpailullisena neuvottelumenettelynä toteutetun tarjouskisan jälkeen vuosi sitten, että vuodesta 2018 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n, Porin kaupungin, Rauman Seudun Jätehuoltolaitoksen, Rouskis Oy:n ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n (sittemmin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy) alueella syntyvä sekalainen jäte hyödynnettäisiin Salon Korvenmäkeen rakennettavassa uudessa jätevoimalassa, jonka rakennuttaisi kisan voittanut Ekokem Oyj.

Markkinaoikeuden mukaan hankintarengas toimi väärin järjestäessään kilpailutuksen niin, ettei kaikilla potentiaalisilla osanottajilla ollut mahdollista osallistua siihen.

”Virheitä jo tarjouspyyntövaiheessa”

Salon Hyötykäyttö Oy ja Veikko Lehti Oy valittivat hankinnasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus antoi viimeisimmät päätökset molemmissa tapauksissa 27.10.2015. Se totesi, että hankinnassa on menetelty hankintasäännösten vastaisesti jo tarjouskilpailua järjestettäessä. Virheellinen hankintamenettely voidaan korjata vain siten, että sekä Porin kaupunki että kaikki hankintarenkaan jätelaitokset järjestävät kokonaan uuden tarjouskisan.

Markkinaoikeuden mukaan hankinnassa on tehty virheitä, joiden takia potentiaaliset tarjoajat eivät ole voineet arvioida, kannattaako niiden osallistua hankintamenettelyyn.

Perusteluissaan markkinaoikeus katsoo, että hankinnan jakaminen kahteen kauteen niin, että jälkimmäisestä 15—25 vuoden pituisesta ja jätemäärältään 130 000 – 140 000 tonnin käsittelystä ei ole voinut tehdä osatarjouksia, on merkinnyt hankinnan yleisen laajuuden ja toteuttamismahdollisuuksien merkittävää muuttumista. Jos tieto kahteen kauteen jakamisesta olisi kerrottu jo hankintailmoituksessa, jotkut muutkin olisivat voineet tehdä tarjouksia.

Ehdokkaat eivät myöskään tienneet vielä osallistumishakemusvaiheessa, minkä pituisena ja laajuisena hankinta lopulta päätetään toteuttaa, eivätkä sitä, että Porin kaupunki on liittynyt hankintarenkaaseen.

Oikeuden päätöksen mukaan hankinnassa on menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeus asetti päätökselleen uhkasakon.

”Hankinnassa on tehty selkeitä virheitä. Tämä oli meille selvä voitto. Jos uusi kilpailutus tulee, päämieheni varmasti harkitsevat siihen ryhtymistä”, sanoo lakimies Eero Kokkonen. Lakitoimisto Eero Kokkonen Oy on edustanut Salon Hyötykäyttö Oy:tä ja Veikko Lehti Oy:tä kaikissa neljässä hankintaan liittyneessä oikeustapauksessa. Hankintaa on käsitelty oikeusistuimissa nyt tehtyjen kahden päätöksen lisäksi myös aiemmin. Päätökset näissä tapauksissa on tehty kesällä 2014 ja kesällä 2015.

 

Miten käy jätevoimalan?

On mahdollista, että Ekokemin Salon Korvenmäkeen suunnittelema jätevoimala saattaa jäädä markkinaoikeuden päätöksen takia kokonaan rakentamatta. Joka tapauksessa voimala viivästyy huomattavasti suunnitellusta aikataulusta.

Hankintarengas on nyt päättänyt, että se valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yleensä valituksen käsittelyssä menee vähintään vuosi.

Pääsyynä valitukseen on, että markkinaoikeus ei jätelaitosten näkemyksen mukaan huomioinut päätöksissään hankinnassa käytettyä kilpailullista neuvottelumenettelyä koskevia säännöksiä ja erityispiirteitä. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn malli tulee nyt jätelaitosten mukaan käydä huolellisesti läpi ja saada siitä KHO:n ennakkopäätös.

”Valitus on nyt hankintarenkaan jäsenten ensisijainen etenemistie. Olemme edelleen valmiita siihen, että saataisiin jätevoimala toteutettua. Mutta jos KHO:n päätös on kielteinen meille, sitten se tarkoittaa, että Ekokemin voimalaa ei voida tällä hankinnalla tänne tehdä”, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen summaa.

Hän kertoo, että markkinaoikeuden päätös tuli täytenä yllätyksenä.

”Valmistelimme hankintaa pitkään ja huolella, emmekä osanneet kuvitella, että näin voisi käydä.”

Vastapuolen lakimies Eero Kokkonen ei vielä ota tarkempaa kantaa valituspäätökseen.

”Voin vain todeta, että markkinaoikeuden päätös oli yksimielinen. Olemme teroittaneet kynämme. Joitain asiakirjanäyttöjä jäi markkinaoikeudessa esittämättä, ja voimme ne esittää sitten KHO:ssa.”

 

Väliaikaisia ratkaisuja

Jätelaitokset miettivät nyt erilaisia vaihtoehtoja. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Immo Sundholm sanoo, että joka tapauksessa on järjestettävä uusi kilpailutus vuosien 2018–2020 jätteenkäsittelystä.

”Varmaan osa jätteistä tulee menemään vientiin, koska Suomessa ei ole riittävästi käsittelykapasiteettia näille jätteille”, Sundholm sanoo ja arvioi, että viivästykset ja uudet kilpailutukset tarkoittavat seudun asukkaille useiden miljoonien eurojen lisälaskua.

Jos KHO pitää markkinaoikeuden päätöksen voimassa, kuviot menevät kokonaan uusiksi.

”Lähdemme todennäköisesti selvittelemään sitä vaihtoehtoa, että kunnalliset jäteyhtiöt toteuttaisivat oman jätevoimalan. Mehän selvitimme tätä jo 2011–2013, mutta tuolloin ei löytynyt lämmölle hyödyntäjää. Nyt tilanne on muuttunut ja lämmön hyödyntäjiäkin olisi”, Sundholm taustoittaa.

Hankintarenkaan jätteitä käsitellään vuoteen 2017 loppuun asti olemassa olevilla sopimuksilla Ekokemin voimalassa Riihimäellä, Vantaan Energian voimalassa ja Fortumin voimalassa Tukholmassa sekä Westenergyllä Vaasan Mustasaaressa. Tosin Porin kaupungin osalta sopimuskausi päättyy jo vuoden 2016 lopussa.

”Meidän täytyy nyt kilpailuttaa jätteenkäsittely ainakin vuodeksi. Tämä tietää lisäkustannuksia, kun joudumme kilpailuttamaan käsittelypalvelut lyhyissä pätkissä”, toteaa Porin Jätehuollon Jussi Lehtonen.

 

Aiheesta lisää:

Uusiouutiset 7/2014:

https://uusiouutiset.fi/saloon-uusi-jatevoimala/

 

Facebooktwitterlinkedin