Salon jätevoimala sai ympäristöluvan

Facebooktwitterlinkedin

Aluehallintovirasto on antanut 7.5.2018 myönteisen ympäristölupapäätöksen Salon Korvenmäen ekovoimalaitokselle. Laitoksessa voidaan hyödyntää energiaksi vuodessa enintään 120 000 tonnia syntypaikkalajiteltua jätettä.

”Ympäristölupapäätös on hakemuksen mukainen, ja olemme lopputulokseen tyytyväisiä. Ekovoimalaitoksen toteutus voidaan nyt aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta”, toteaa Lounais-Suomen Jätehuollon toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Ekovoimalaitoksen esisuunnittelu on edennyt kevään aikana, ja ensimmäiset hankinnat aloitetaan tällä viikolla, toukokuun puolivälissä. Hanke kilpailutetaan julkisena hankintana.

Ensimmäisenä kilpailutetaan laitoksen kattila ja höyryturbiini, savukaasujen puhdistuslaitteistot sekä kahmarit. Rakennusten, kaukolämmön siirtoputkien ja sähköyhteyden suunnittelu on aloitettu.

”Ympäristöluvan valmistuminen on hankkeen etenemisen kannalta merkittävä askel, sillä lupa määrittää monia lähtökohtia myös tekniseen suunnitteluun. Ympäristölupa saatiin hyvissä ajoin ennen kesää, ja suunnittelua sekä hankintaa voidaan siis jatkaa ilman taukoja”, Lounavoima Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki kertoo.

Ympäristölupa kokonaisuudessaan löytyy Aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta.

Lounavoima Oy on paikallinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Yhtiö rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa. Yhtiön omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

 

Kuva: Scanstockphoto. Salon ekovoimalaitoksen hankinnat käynnistyvät saman tien.

Facebooktwitterlinkedin