Tuhansien keräysastioiden tarjouskisa alkaa

Facebooktwitterlinkedin

30.7.2015

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (entinen PYR Oy) aloittaa syksyn aikana mittavat uusien keräysastioiden hankinnat. Myös pakkausjätteen kuljetukset kilpailutetaan.

RINKI Oy perustaa parhaillaan kuluttajapakkausten keräystä ja kierrätystä varten ekopisteverkostoa, johon on pakkausjäteasetuksen mukaan kuuluttava vähintään 1 850 pahvi- ja kartonki- sekä metalli- ja lasinkeräyspistettä ja 500 muovipakkauspistettä tammikuusta 2016 alkaen.

RINKI Oy käy paraikaa neuvotteluja kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa näiden omistamien keräyspisteiden mahdollisesta vuokraamisesta. Lisäksi RINKI Oy neuvottelee kauppojen kanssa, voisiko pisteitä perustaa niiden pihoille.

Ensimmäisenä sopimus syntyi kesäkuun lopussa pääkaupunkiseudulle. HSY:n 133 kierrätyspistettä liitetään osaksi RINKI Oy:n ekopisteverkostoa heti ensi vuoden alusta alkaen.

HSY vuokraa RINKI Oy:lle pakkausjätteille tarkoitetut astiapaikat ja astiat. HSY vastaa keräyspisteiden siisteydestä ja asiakaspalvelusta. RINKI puolestaan huolehtii astioiden tyhjentämisestä sekä asukkaiden lajitteluneuvonnasta.

RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen kertoo, että HSY:n pisteiden lisäksi pääkaupunkiseudulle on tulossa pisteitä myös kauppakeskusten yhteyteen.

”Tämä on kuitenkin hidas prosessi, koska viranomaisluvan saanti uuden keräyspisteen perustamiselle kestää kauan”, Tanskanen sanoo.

Hän arvioi, että kokonaan uusia pisteitä tullaan perustamaan valtakunnallisesti noin 550.

”Tästä on helppo laskea, että uusia keräysastioita tarvitaan vähintään pari tuhatta”, Tanskanen haarukoi. Hän sanoo, että tarjouspyynnöt keräysastiahankinnoista lähetetään elokuun aikana.

Lopullinen astiamäärä tarkentuu, kunhan neuvottelut kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa valmistuvat syksyn aikana.

”Kaikkia uusia astioita ei välttämättä hankinta juuri tänä syksynä. Riippuu siitä, minkälaisia tarjouksia saadaan, että moneltako toimijalta astiat hankitaan. Kustannustehokkuus, turvallisuus, siisteys, siirrettävyys ja yhdenmukaisuus vaikuttavat, samoin toimitusaikataulu”, Tanskanen sanoo.

Puristimia on Tanskasen mukaan tarkoitus hankkia ainakin suurkertymäkohteisiin, erityisesti kuidulle ja muoville.

RINKI Oy aikoo suunnitella keräyspisteille mallin, jonka mukaan uudet pisteet toteutettaisiin kaikkialla yhdenmukaisesti ja niin, että keräyspisteet ovat kuluttajillekin helposti tunnistettavissa. Myös pakkausjätteen lajitteluohjeet ovat samanlaiset joka puolella Suomea.

Vanhoja, jäteyhtiöiltä vuokrattavia pisteitä tulee ekopisteverkostossa olemaan paljon. Vanha keräyskalusto on järkevä käyttää käyttöikänsä loppuun saakka, ennen kuin se uusitaan uuden mallin mukaiseksi.

Samassa yhteydessä RINKI Oy kilpailuttaa myös keräysastioiden tyhjennykset ja kuljetukset. Suomi on jaettu Tanskasen mukaan 10—11 urakka-alueeseen, joilla kuljetuksia ja tyhjennyksiä kilpailutetaan eri pakkausjätemateriaaleille.

HSY:n alueelle tulee uutena 40 muovipakkausten keräyspistettä, joiden sijainnista päättää RINKI Oy neuvottelemalla HSY:n kanssa.

Tanskanen korostaa, että pisteisiin otetaan vastaan vain muovipakkauksia, ei muuta muovijätettä. Pakkausmuovilaatuja on muutenkin jo valtava määrä.

Sen sijaan metallipakkausastioihin voi laittaa metallipakkausten lisäksi myös pienmetallia. Metallipakkausten tuottajayhteisö Mepak-Kierrätys Oy ja Jätelaitosyhdistys ry sopivat asiasta keväällä.

Lasin lajitteluohjeet muuttuivat toukokuussa: RINKI Oy:n keräyspisteissä sekä värittömät että värilliset lasipullot ja -purkit voi laittaa samaan astiaan. Sen sijaan keramiikkaa tai sairaalalasia ei enää saa laittaa lasipakkausten keräysastioihin, sillä RINKI Oy ei toimita lasijätettä maarakentamiseen, vaan Englantiin uusien lasipakkausten raaka-aineeksi.

Facebooktwitterlinkedin