Tukesin Suvi Perälä kantaa huolta biokaasualan turvallisuudesta

Facebooktwitterlinkedin

Biokaasualan kasvu näkyy Suvi Perälän työssä, sekä hyvässä että pahassa. Perälä hoitaa maa- ja biokaasutoimintaan liittyviä lupa- ja valvonta-asioita Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes). Kolmen hengen tiimin vastuulla on koko Suomi.

Välillä työpäivät venyvät lupahakemussumaa käsitellessä. Usein hakemuksiin täytyy tehdä täydennyspyyntöjä ja muita lisäselvityksiä. Suuremmissa kohteissa edellytetään kuulutus-, lausunto- ja tiedoksiantomenettelyä sekä käyttöönottotarkastusta. Esimerkiksi biokaasun tankkausasemien lupahakemuksia saattaa tulla vuodessa yli kymmenen.

Lupahakemusten käsittelyn, valvontakäyntien ja käyttöönottotarkastusten lisäksi Perälän työhön kuuluu myös sidosryhmäyhteistyö ja toiminnanharjoittajien neuvonta ja ohjeistus, jolle olisi yhä enemmän tarvetta.

 

Tavoitteena välttää onnettomuus

 

Perälä on seurannut välillä huolestuneenakin sitä, miten nopealla tahdilla maahan nousee biokaasulaitoksia ja -tankkausasemia. Viime vuosina on tullut paljon uusia toimijoita, joilla ei ole aiempaa kokemusta biokaasualan vaatimuksista.

”Yritämme kaikin keinoin välttää, ettei Suomessa tapahtuisi onnettomuuksia, vuotoja, tulipaloja tai räjähdyksiä. Olemme kuitenkin havainneet myös ei-turvallisia ratkaisuja.”

Nämä tulevat ilmi yleensä vasta, kun Tukes on mennyt paikan päälle tekemään esimerkiksi käyttöönottotarkastusta. Silloin käyttöönottoa on jouduttu lykkäämään.

Perälä toivoo, että toiminnanharjoittajan osaamistaso voitaisiin jotenkin varmistaa jo tukirahoitusta myönnettäessä. Nykyisin tällaista varmistusjärjestelmää ei ole, ja siksi toiminnanharjoittaja voi ehtiä jopa käyttöönottovaiheeseen, ennen kuin turvallisuusriskit huomataan.

”Isommilla, vakiintuneilla toimijoilla nämä asiat ovat hyvin hallussa. Mutta uudet toiminnanharjoittajat voivat olla kokemattomia ja hankkia esimerkiksi ulkomaiselta laitetoimittajalta laitteistoja, jotka eivät sovellukaan Suomen olosuhteisiin.”

Perälä kannustaa toiminnanharjoittajia aina tutustumaan etukäteen laitetoimittajan referensseihin ja tarkistamaan, että tekniikka on toimivaa. ”Neuvon myös selvittämään kaikki vaatimukset sekä tunnistamaan riskit etukäteen .”

 

Suomen Kaasuyhdistys ry julkaisi yhteistyössä Tukesin kanssa juuri Biokaasun turvallisuusohjeen: www.kaasuyhdistys.fi/julkaisut/biokaasun-turvallisuusohje/

 

Kuva: Tero Pajukallio. Tukesin ylitarkastaja Suvi Perälä toivoo, että toiminnanharjoittajien osaamistaso voitaisiin varmistaa jo tukirahoitusta  myönnettäessä.

Facebooktwitterlinkedin